hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Jménem všech pracovišť Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, chceme poděkovat našemu zřizovateli městu Petřvald za provedené rekonstrukce, které se realizovaly v průběhu letních prázdnin školního roku 2017/18. Největší úpravy proběhly na pracovišti Šenovská 822, kde byla kompletně zrenovována školní zahrada. Na pracovišti K Muzeu 257 bylo odstraněno obložení stěn, na chodbách a schodišti je položeno nové linoleum a zároveň byla provedena výmalba všech prostor. Na hlavním pracovišti 2. května 1654, byla provedena kompletní rekonstrukce koupelny 1. třídy a pro zvýšení bezpečnosti dětí byla provedená také instalace ,,kamerových vrátných" ke všem vstupům do budovy MŠ. Samozřejmě děkujeme i za jiné drobnější úpravy a opravy na kterých se zřizovatel podílel.  

Vážení zákonní zástupci dětí, upozorňujeme, že nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017. V  pátek 1. 9. 2017 budou v provozu pouze pracoviště 2. května 1654 a pracoviště K Muzeu 257 pro děti, které byly řádně přihlášené k prázdninovému provozu.

 Vážení rodiče, upozorňujeme, že v průběhu letních prázdnin bude mít naše mateřská škola omezený provoz. Provoz bude zajištěn pouze pracovištích 2. května 1654 a K Muzeu 254 ve vybraných termínech uvedených níže.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby se dne 13. 6. 2017 v 15:30 hod. dostavili na informativní schůzku, kde jim budou předány veškeré informace ohledně předškolního vzdělávání. Schůzky se budou konat na jednotlivých pracovištích, kde jsou Vaše děti přijaty.

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do  mateřské školy takto:

Vážení rodiče, doplňujeme ještě informace k oznámení o rozhodnutí přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Vážení rodiče, ve dnech 2. a 3. proběhl zápis děti  k předškolnímu vzdělávaní v naší mateřské škole a rádi bychom Vás trochu seznámili s jeho průběhem.

Oproti minulým létům probíhal zápis za pozměněných podmínek. Důvodem je novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., která zavádí  povinné předškolní vzdělávání a také zavádí přednostní přijímání dětí starších čtyř let ke vzdělávání v mateřské škole.

Vážení návštěvníci.

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat na internetových stránkách Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace. Věříme, že náš web postupně dosáhne takové úrovně, která bude odpovídat Vašim požadavkům, očekáváním a přáním, a že tyto stránky budou přispívat k jednomu z našich hlavních cílů, jímž je otevřená komunikace mezi pedagogy a širokou veřejností.

 
Od 1. 2. 2017 došlo ke zřízení nových emailový adres na naše pracoviště:
pracoviště 2.května
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště K Muzeu 257 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště Závodní 822 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště Šenovská 356 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Staré původní adresy zůstávají stále v platnosti.