hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

 

Školné pro přihlášené děti k prázdninovému provozu 2021 :

Úplata za měsíc červenec je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Prosíme rodiče, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, proveďte platbu školného za měsíc červenec a srpen převodem na účet č. 1727856349/0800.  Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

Platby školného za prázdninový provoz uhraďte nejpozději do 15. 7. 2021.

Rodiče, kteří v období prázdnin nepřihlásili dítě k docházce do MŠ, školné za tyto dva letní měsíce nehradí.

 

 

 

 

Všechny děti budou slučovány na 1. třídě a to v ranních hodinách od 6:00 do 7:00 a v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00. V těchto dvou časových intervalech zvoňte pouze na 1. třídu.

 

V ostatních časech platí následující rozpis dětí na jednotlivé třídy:

 

  1. třída – celá 1. třída MŠ 2. května + celá 1.třída MŠ Šenovská

                      (provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

  1. třída – celá 2. třída MŠ 2. května + celá 3. třída MŠ 2.května

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

  1. třída – celá 1. třída a celá 2. třída MŠ Muzeum + celá 1. třída a celá                    2.třída MŠ Závodní

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

30.8 a 31.8.2021 – v těchto dnech přihlášené děti z pracoviště K MUZEU budou docházet již do své MŠ K Muzeu

Přihlášené děti z ostatních pracovišť budou docházet 30.8. a 31.8. 2021 nadále do MŠ 2. května.

 

 

 

 

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí přijatých do MŠ Šenovská se konají z důvodu rekonstrukce MŠ Šenovské ve čtvrtek 10.6. v 15 :30 hod na pracovišti Závodní 822.

 

 

V písemné podobě bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonnému zástupci dítěte, a to na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 v 15:30 hod. 

Zákonný zástupce se dostaví na pracoviště, kde je jeho dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

 

 

 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do mateřské školy takto:

Přijaté děti

- pracoviště 2. května 1654    

 

1.

MSPe

42/1

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/54

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/6

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/55

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/7

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/64

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/8

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/65

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/23

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/66

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/27

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/68

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/34

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/78

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/39

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/79

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/41

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/80

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/42

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/87

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/46

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/102

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/53

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/103

/2021

přijat/a

 

- pracoviště K Muzeu 257    

 

1.

MSPe

42/10

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/48

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/18

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/50

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/19

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/58

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/22

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/76

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/24

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/81

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/28

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/88

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/38

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/89

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/40

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/91

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/47

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/93

/2021

přijat/a

 

- pracoviště Závodní 822    

 

1.

MSPe

42/2

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/72

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/3

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/73

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/13

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/74

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/15

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/75

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/21

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/77

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/43

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/84

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/44

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/90

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/49

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/92

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/51

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/106

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/57

/2021

přijat/a

         

 

 

- pracoviště Šenovská 356     

 

1.

MSPe

42/4

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/60

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/5

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/61

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/11

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/71

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/12

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/83

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/14

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/85

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/20

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/86

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/26

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/94

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/31

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/96

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/32

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/98

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/36

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/99

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/37

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/104

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/45

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/107

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/56

/2021

přijat/a

27.

MSPe

42/108

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/59

/2021

přijat/a

   

 

   

 

Nepřijaté děti

1.

MSPe

42/9

/2021

nepřijat/a

12.

MSPe

42/69

/2021

nepřijat/a

2.

MSPe

42/16

/2021

nepřijat/a

13.

MSPe

42/70

/2021

nepřijat/a

3.

MSPe

42/17

/2021

nepřijat/a

14.

MSPe

42/82

/2021

nepřijat/a

4.

MSPe

42/29

/2021

nepřijat/a

15.

MSPe

42/95

/2021

nepřijat/a

5.

MSPe

42/30

/2021

nepřijat/a

16.

MSPe

42/97

/2021

nepřijat/a

6.

MSPe

42/33

/2021

nepřijat/a

17.

MSPe

42/100

/2021

nepřijat/a

7.

MSPe

42/35

/2021

nepřijat/a

18.

MSPe

42/101

/2021

nepřijat/a

8.

MSPe

42/52

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/105

/2021

nepřijat/a

9.

MSPe

42/62

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/109

/2021

nepřijat/a

10.

MSPe

42/63

/2021

nepřijat/a

20.

MSPe

42/110

/2021

nepřijat/a

11.

MSPe

42/67

/2021

nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 Č.j.: MSPe 46/2021

 V Petřvaldě dne 28. 5. 2021                                                                      

                                                              Bc. Andrea Doffková

                                                             ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 9:00 hodin, se ve venkovních prostorách naší MŠ 2. května 1654,

uskuteční pro všechny děti, ze všech pracovišť, ukázka chovu a výcviku dravců. 

Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali vhodné oblečení.

Akce je financována z fondu FKSP.

V případě nepříznivého počasí  bude akce odložena.

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 10. 5. 2021 je provoz MŠ bez omezení. Do školky mohou přijít všechny děti.  V případě, že dítě nenastoupí, informujte nás o jeho absenci na tel. číslech 596 542 981, 596 542 982, 596 542 983. 

Třídy budou fungovat v běžném režimu, tak jak tomu bylo před omezením, včetně provozu slučování tříd v ranních a odpoledních hodinách.

Testování dětí již neprobíhá. Děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Rodiče musí mít při pohybu v MŠ zakrytá ústa a nos respirátorem, v prostorách MŠ se zdržují po nezbytně nutnou dobu (doba nezbytná pro předání, vyzvednutí dítěte).

Nadále nebudou přebírány děti, které vykazují známky onemocnění (rýma, kašel, teplota…). V případě alergie (alergická rýma, kašel) budeme požadovat potvrzení lékařem.

 

 

 

Vážení rodiče,

Otevření mateřských škol od 26.4. 2021 SE NAŠÍ MŠ PROZATÍM NETÝKÁ.

Provoz zůstává ve stejném režimu jako doposud –  do MŠ budou nadále docházet POUZE PŘEDŠKOLNÍ DĚTI.

Jakmile obdržíme z MŠMT nové pokyny ohledně plného obnovení provozu mateřských škol , budeme Vás  včas informovat.

 

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

stále ještě čekáme na nevydané metodiky ministerstev ohledně otevření  a zajištění plného provozu v mateřských školách. Jakmile obdržíme pokyny, budete o všem včas informováni.

 

V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOJDE KE ZMĚNÁM, BUDE LETNÍ PROVOZ MŠ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE), ABYSTE DŮKLADNĚ ZVÁŽILI NUTNOST DOCHÁZKY SVÝCH DĚTÍ DO MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN.

 

Z důvodu omezeného osobního kontaktu NÁS INFORMUJTE NEJLÉPE TELEFONICKY - NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH ve kterých dnech a týdnech provozu, byste pro vaše děti školku potřebovali. (Viz rozpis níže s přesnými daty provozu a uzavření MŠ.)

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS!!!

 

Termíny letního provozu pro děti z pracovišť: 2. KVĚTNA, ZÁVODNÍ A ŠENOVSKÁ

 

Termíny letního provozu pro děti z pracoviště K MUZEU

 

 

Informace pro rodiče předškoláků, kteří nastupují 12.4. 2021

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 se mateřská škola otevírá 12. 4. 2021. Pro povinně předškolní pětileté děti a i pro děti rodičů určených profesí (zde je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele).

Předškoláků je nyní 85, budou rozděleni do jednotlivých tříd max. po 15 dětech (bližší info. na jednotlivých pracovištích MŠ).

V případě MŠ 2. května bude rozpis dětí na jednotlivé třídy vyvěšen na vchodových dveřích každé třídy.

Rodič při příchodu s dítětem do MŠ zazvoní a vyčká na pokyny k testování dítěte.

 Zde se můžete podívat na instruktážní video testování.

 

Děti budou testovány 2x týdně a to v pondělí a čtvrtek.  Dítě, které nenastoupí do MŠ v pondělí, bude testováno v den jeho nástupu do MŠ. Antigenní testy jsou vytírací, z přední části nosu (šetrné, bezbolestné). DOPORUČUJEME rodičům, aby děti předem seznámili s povinností se testovat a na testování své děti řádně připravili (např.  zakoupit si test v lékárně a seznámit své dítě s použitím testu již doma).

Testy budou na pracovištích MŠ: 2. května, K Muzeu,  Šenovská probíhat v těchto časových intervalech 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45.

Na MŠ Závodní od 6:30 – 7:15 hod.

V netestové dny budou příchody dětí do MŠ nejpozději do 8:00 (v MŠ Závodní do 7:30).

 

Test provede dítěti rodič za přítomnosti pověřené osoby.  Pokud bude výsledek testu dítěte negativní, zákonný zástupce si své dítě odvede do příslušné třídy, kde se zdrží opravdu jen po nezbytně nutnou dobu pro předání dítěte p. učitelce. Třídy se v průběhu dne nesmí spojovat ani potkávat.

Ve dnech testování - v pondělí a čtvrtek je třeba počítat se zdržením a udělat si dostatek časového prostoru. Čekání na výsledek testů zabere min. 20 minut. Rodič s dítětem bude čekat na výsledky před školkou, nutno dodržovat 2metrový rozestup od jiných rodičů s dítětem.

Pokud přivedete zákonný zástupce dítě v jiný než státem stanovený testovací den (po, čt), je potřeba o této skutečnosti den předem telefonicky informovat příslušnou mateřskou školu.

Rodiče do mateřské školy budou vstupovat v RESPIRÁTORECH a provedou potřebnou dezinfekci rukou.

Děti při pobytu v mateřské škole nemusí mít respirátory ani roušky.

ZDE se prosím seznamte s letákem MŠMT.

Do mateřské školy přiveďte pouze dítě zdravé, bez příznaku onemocnění (rýma, kašel, aj.).

Návrat dětí do MŠ nebude jednoduchý, ale věříme, že společnými silami se nám podaří dodržovat nastavená pravidla.