hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Z důvodů velkého zájmu o docházku dětí v době letních prázdnin, bude letní povoz MŠ upraven takto:

 

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 22. července do 4. srpna 2019.

 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy v době letních prázdnin je provoz zajištěn:

 

Pracoviště 2. května 1654 

od 1. - 19. července 2019

od 22. července do 2. srpna 2019 - provoz přerušen

od 5. srpna do 30. srpna 2019.

 

Pracoviště K Muzeu 257:

provoz pouze v přípravném týdnu od 26. - 30. 8. 2019

(pouze pro děti z tohoto pracoviště).

 

Pracoviště Závodní 822 a Šenovská 356

provoz přerušen od 1. července do 30. srpna 2019.

V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ Šenovská a Závodní docházet

na pracoviště 2. května 1654.

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 31. 5. 2019.

 

 

 

V Petřvaldě dne 30. 4. 2019                                                                                                                                              

  

Ponožkový den – čtvrtek 21. 3. 2019

Světový den Downova syndromu

  

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Vzhledem k tomu, že máme v naší organizaci děťátko s tímto onemocněním, prosíme o podporu a zapojení se do tohoto krásného projektu.

 

Ve čtvrtek 21. 3. prosíme, ať všechny děti přijdou v barevných ponožkách

(každá noha jiná).

Prosíme, nezapomeňte namazat, seřídit lyže a vše podepsat (lyžařské boty, lyže, batohy a přilby), veškeré vlastní věci si budou děti nosit každý den domů k usušení). Svačinku a teplý čaj dostanou děti na místě lyžařského výcviku. Vy dejte do batůžku dětem jen něco malého na ,,zub“ (v boxu ovoce, oplatek), kapesníčky, náhradní oblečení - spodní prádlo + podvlíkačky (to v případě nehody).

Časový harmonogram kurzu:

12:00 odjezd od 2. května 1654, Petřvald (okr. Karviná)
12:05 odjezd od K Muzeu 257, Petřvald (okr. Karviná)
12:10 odjezd od Závodní 822, Petřvald (okr. Karviná)
12:15 odjezd od Šenovská 356, Petřvald (okr. Karviná)
13:10 příjezd Bílá
16:00 odjezd z Bílé
16:55 – 17:10 příjezd k MŠ Petřvald (okr. Karviná)

13:30 – 14:30 výuka
14:30 – 14:45 přestávka na svačinku
14:45 – 15:45 výuka

ZÁVODY (PÁTEK) – cca 14:50
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 15:25

Pokud by nastaly změny v důsledku zhoršených sněhových podmínek apod., budeme Vás informovat. Další informace pak budou na www.prihlaskanakurz.cz.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020.

 

Zápis se koná 2. a 3. května 2019 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
  • Rodný list dítěte.
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte

vyzvedne 11. – 12. 4. 2019, a to na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356   - od 6:00 do 16:00 hod.


Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.

 

V Petřvaldě dne 4. 2. 2019                           Bc. Andrea Doffková

                                                                 ředitelka mateřské školy

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 22. července do 4. srpna 2019. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

K Muzeu 257 provoz od 1. - 19. července a od 26. - 30. srpna 2019

přerušení provozu od 22. července do 25. srpna 2019

 2. května 1654 provoz od 5. srpna do 30. srpna 2019

přerušení provozu od 1. července do 4. srpna 2019

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2019.

V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská  a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí

(cca duben 2019).

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 21. června 2019.

 

 

V Petřvaldě dne 28. 1. 2019                                                                                                                                                     

Z důvodu velmi malého zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 1. 2. 2019,pondělí – pátek 11. 2. – 15. 2. 2019) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

Od úterý 18. 12. 2018 se na pracovištích MŠ K Muzeu, Závodní, Šenovská zahajují kurzy plavání (podrobnější info na jednotlivých pracovištích).

Pro děti z pracoviště MŠ 2. května se kurzy plavání z kapacitních důvodů odkládají na jarní období.

Z důvodů velmi malého zájmu rodičů o docházku dětí a na základě rozhodnutí zřizovatele, bude provoz mateřské školy v době od čtvrtku 27. 12. 2018 – středy 2. 1. 2018 včetně uzavřen.

Provoz v běžném rozsahu začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Společná tematická setkání pro rodiče

Vážení rodiče, rovněž v letošním školním roce pro Vás chystáme další setkání s externisty na nejrůznější zajímavá témata. V tomto školním roce jsme si pro Vás připravili setkání s paní logopedkou a pracovnicemi z pedagogicko-psychologické poradny (termíny budou upřesněny).

V úterý 18. 9. 2018 se budou konat na všech pracovištích v 15:30 hod. třídní schůzky, na kterých budete seznámení s organizací školního roku a školním řádem. Účast na schůzce je důležitá!

Prosíme, aby se schůzky zúčastnili i rodiče dětí, které nastoupí v průběhu roku.