hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 23. července do 3. srpna 2018.

 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto:

 2. května 1654 provoz od 2. - 20. července a od 27. - 31. srpna 2018

přerušení provozu od 23. července do 24. srpna 2018

 

K Muzeu 257 provoz od 6. srpna do 31. srpna 2018

přerušení provozu od 2. července do 3. srpna 2018

 

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 3. července do 31. srpna 2018.

V přípravném týdnu (27. - 31. 8. 2018) budou přihlášené děti z pracoviště:

Šenovská 356 na pracovišti 2. května 1654

 Závodní 822 na pracovišti K Muzeu 257

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 20. června 2018.

 

 

 

 

 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do mateřské školy takto:

  pracoviště 2. května 1654            
1. MSPe 54/2018   přijat/a   13. MSPe 97/2018   přijat/a
2. MSPe 55/2018   přijat/a   14. MSPe 102/2018   přijat/a
3. MSPe 57/2018   přijat/a   15. MSPe 104/2018   přijat/a
4. MSPe 65/2018   přijat/a   16. MSPe 111/2018   přijat/a
5. MSPe 66/2018   přijat/a   17. MSPe 113/2018   přijat/a
6. MSPe 73/2018   přijat/a   18. MSPe 114/2018   přijat/a
7. MSPe 77/2018   přijat/a   19. MSPe 118/2018   přijat/a
8. MSPe 85/2018   přijat/a   20. MSPe 121/2018   přijat/a
9. MSPe 89/2018   přijat/a   21. MSPe 122/2018   přijat/a
10. MSPe 93/2018   přijat/a   22. MSPe 124/2018   přijat/a
11. MSPe 94/2018   přijat/a   23. MSPe 126/2018   přijat/a
12. MSPe 95/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště K Muzeu 257            
1. MSPe 56/2018   přijat/a   8. MSPe 88/2018   přijat/a
2. MSPe 62/2018   přijat/a   9. MSPe 92/2018   přijat/a
3. MSPe 67/2018   přijat/a   10. MSPe 98/2018   přijat/a
4. MSPe 68/2018   přijat/a   11. MSPe 101/2018   přijat/a
5. MSPe 71/2018   přijat/a   12. MSPe 108/2018   přijat/a
6. MSPe 72/2018   přijat/a   13. MSPe 115/2018   přijat/a
7. MSPe 87/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště Závodní 822            
1. MSPe 63/2018   přijat/a   7. MSPe 96/2018   přijat/a
2. MSPe 79/2018   přijat/a   8. MSPe 99/2018   přijat/a
3. MSPe 81/2018   přijat/a   9. MSPe 100/2018   přijat/a
4. MSPe 82/2018   přijat/a   10. MSPe 123/2018   přijat/a
5. MSPe 83/2018   přijat/a   11. MSPe 125/2018   přijat/a
6. MSPe 84/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště Šenovská 356            
1. MSPe 59/2018   přijat/a   3. MSPe 91/2018   přijat/a
2. MSPe 58/2018   přijat/a            
                     
                     
  nepřijaté děti                
1. MSPe 60/2018   nepřijat/a   12. MSPe 103/2018   nepřijat/a
2. MSPe 61/2018   nepřijat/a   13. MSPe 105/2018   nepřijat/a
3. MSPe 64/2018   nepřijat/a   14. MSPe 106/2018   nepřijat/a
4. MSPe 69/2018   nepřijat/a   15. MSPe 107/2018   nepřijat/a
5. MSPe 70/2018   nepřijat/a   16. MSPe 109/2018   nepřijat/a
6. MSPe 74/2018   nepřijat/a   17. MSPe 110/2018   nepřijat/a
7. MSPe 75/2018   nepřijat/a   18. MSPe 112/2018   nepřijat/a
8. MSPe 76/2018   nepřijat/a   19. MSPe 116/2018   nepřijat/a
9. MSPe 78/2018   nepřijat/a   20. MSPe 117/2018   nepřijat/a
10. MSPe 86/2018   nepřijat/a   21. MSPe 119/2018   nepřijat/a
11. MSPe 90/2018   nepřijat/a   22. MSPe 120/2018   nepřijat/a

V Petřvaldě dne 24. 5. 2018                                                                       

 

                                                           Bc. Andrea Doffková
                                                         ředitelka mateřské školy

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 15.30 hod., a to na pracovišti, kde budou děti přijaty. Informace o přijetí či nepřijetí budou vyvěšeny v pátek 25. 5. 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

pro období školního roku 2017/2018

ze dne 30. 4. 2018

pro měsíce červenec  srpen 2018

 

 

Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty pro měsíce červenec a srpen 2018 takto:

Červenec ve výši 156,- Kč (přerušení provozu mateřské školy 7 pracovních dnů).

Srpen ve výši 240,- Kč, (přerušení provozu mateřské školy 3 pracovní dny).

 

 

V době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 29. března 2018 bude v provozu jedna třída pro přihlášené děti, a to na pracovišti 2. května 1654.

Prosíme, nezapomeňte namazat, seřídit lyže a vše podepsat (lyžařské boty, lyže, batohy a přilby), veškeré vlastní věci si budou děti nosit každý den domů k usušení). Svačinku a teplý čaj dostanou děti na místě lyžařského výcviku. Vy dejte do batůžku dětem jen něco malého na ,,zub“ (v boxu ovoce, oplatek), kapesníčky, náhradní oblečení - spodní prádlo + podvlíkačky (to v případě nehody).

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen:
 
od pondělí 23. července do pátku 3. srpna 2018.
Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je provoz zajištěn takto:
 
MŠ 2. května 1654 - provoz od 2. - 20. července a od 27. - 31. srpna   2018
přerušení provozu od 23. července do 24. srpna 2018
 
MŠ K Muzeu 257 - provoz od 6. srpna do 31. srpna 2018
přerušení provozu od 2. července do 3. srpna 2018
 
Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 2. července do 31. srpna 2018.
 
Závazný zájem o docházku dětí v době letních prázdnin bude zjišťován od měsíce dubna do 25. května 2018.
 
Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 20. června 2018.
 
 

 V Petřvaldě dne 25. 1. 2018                             Bc. Andrea Doffková

                                                                   ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do ZŠ a ZUŠ Petřvald proběhne ve dnech 5. - 6. 4. 2018. Zákonní zástupci dětí obdrží pozvánky, kde budou uvedeny konkrétní datumy a časy zápisu.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019.

 

Zápis se koná 2. a 3. května 2018 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
  • Rodný list dítěte.
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte

vyzvedne 17. – 18. 4. 2018 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356   - od 6:00 do 16:00 hod.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (při dovršení 5 let věku dítěte do 31. 8. 2018).
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.

 

V Petřvaldě dne 5. 2. 2018                                 Bc. Andrea Doffková

                                                                    ředitelka mateřské školy

                                                                                                     

Vážení rodiče, rok utekl jako voda a opět se blíží období zápisů dětí do prvních tříd. I v tomto školním roce znovu využijeme vzájemné spolupráce se ZŠ a ZUŠ Petřvald. Těm z Vás, které zajímá, jak své děti připravit pro vstup do základní školy (v rámci domácí přípravy), můžeme nabídnout společné zajímavé posezení s pedagogy 1. stupně ZŠ. V průběhu každého setkání budou všechny paní učitelky i paní školní psycholožka připravené hovořit na své konkrétní téma a zároveň Vám budou poskytovat odpovědi na otázky, které Vás zajímají.
 
Vítáni jsou všichni rodiče bez rozdílu věku svých dětí.
 
Cílem naší vzájemné spolupráce (rodiče, MŠ a ZŠ) je:
• usnadnit Vašim dětem přechod z MŠ do ZŠ
• poradit Vám, jak připravit své dítě k zápisu do ZŠ
• předat Vám informace od p. učitelek z prvního stupně ZŠ o tom, co vše budou po Vás a Vašich dětech ve   škole vyžadovat a jak na to děti připravit (matematika, čtení, psaní).
 
Celkem se bude jednat o čtyři společná setkání:
• Příprava na psaní - Grafomotorika    
• Matematická pregramotnost
• Čtenářská pregramotnost
• Školní zralost

Setkaní proběhnou na všech pracovištích naší MŠ v termínech:

Pracoviště 2. května 1654
27. 02. 2018 - průběžně od15:00 hod. -  Čtenářská pregramotnost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost

Odloučené pracoviště K Muzeu 257
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod.. - Příprava na psaní-Grafomotorika
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost

Odloučené pracoviště Závodní 822
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost

Odloučené pracoviště Šenovská 356
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
21. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika


Během setkání se o Vaše děti (navštěvující MŠ) postarají naše p. učitelky.

 

Děkujeme za Vaši účast.