hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 22. července do 4. srpna 2019. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

K Muzeu 257 provoz od 1. - 19. července a od 26. - 30. srpna 2019

přerušení provozu od 22. července do 25. srpna 2019

 2. května 1654 provoz od 5. srpna do 30. srpna 2019

přerušení provozu od 1. července do 4. srpna 2019

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2019.

V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská  a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí

(cca duben 2019).

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 21. června 2019.

 

 

V Petřvaldě dne 28. 1. 2019                                                                                                                                                     

Z důvodu velmi malého zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 1. 2. 2019,pondělí – pátek 11. 2. – 15. 2. 2019) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

Od úterý 18. 12. 2018 se na pracovištích MŠ K Muzeu, Závodní, Šenovská zahajují kurzy plavání (podrobnější info na jednotlivých pracovištích).

Pro děti z pracoviště MŠ 2. května se kurzy plavání z kapacitních důvodů odkládají na jarní období.

 

 

 

 Z důvodů velmi malého zájmu rodičů o docházku dětí a na základě rozhodnutí zřizovatele

bude provoz mateřské školy v době

od čtvrtku 27. 12. 2018 – středy 2. 1. 2018 včetně

uzavřen.

 

Provoz v běžném rozsahu začíná

ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

 

Společná tematická setkání pro rodiče

Vážení rodiče, rovněž v letošním školním roce pro Vás chystáme další setkání s externisty na nejrůznější zajímavá témata. V tomto školním roce jsme si pro Vás připravili setkání s paní logopedkou a pracovnicemi z pedagogicko-psychologické poradny (termíny budou upřesněny).

V úterý 18. 9. 2018 se budou konat na všech pracovištích v 15:30 hod. třídní schůzky, na kterých budete seznámení s organizací školního roku a školním řádem. Účast na schůzce je důležitá!

Prosíme, aby se schůzky zúčastnili i rodiče dětí, které nastoupí v průběhu roku. 

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku 2018/19. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz a mnoho dalších aktivit.

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 23. července do 3. srpna 2018.

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do mateřské školy takto:

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 15.30 hod., a to na pracovišti, kde budou děti přijaty. Informace o přijetí či nepřijetí budou vyvěšeny v pátek 25. 5. 2018