hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

 

Úplata za měsíc duben je ve výši 0,-Kč

Úplata za měsíc květen je ve výši 126,-Kč

Úplata za měsíc červen je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc červenec je ve výši 131,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději vždy do 15. dne daného měsíce. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

V případě plateb za měsíce červenec a srpen uhraďte částky nejpozději do 15. 6. 2020.

Rodiče, kteří v těchto letních měsících nepřihlásí dítě k docházce školné nehradí.

 


Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

O výše platby školného za měsíc duben budeme informovat.

 

 

Na základě domluvy se zřizovatelem města Petřvald se od 18. 5. 2020 otevřou všechna pracoviště mateřské školy.

Informujte nás o možném nástupu či absenci dítěte, na tel. číslech 596 542 981, 596 542 983 denně v časech od 7:00 - 9:00 hod.  

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY MATEŘSKÝCH ŠKOL PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

       (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

 • Předpokládáme, že umístíte své dítě do MŠ pouze ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při vstupu dítěte do prostor třídy mu bude měřena teplota. Při jakémkoliv projevu nemoci, nebude dítě p. učitelkou převzato.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Formulář je na  internetových stránkách mateřské školy - Dokumenty.

 

Vážení zákonní zástupci dětí, stále ještě čekáme na nevydané metodiky ministerstev ohledně otevření  a zajištění provozu v mateřských školách. Jakmile obdržíme pokyny, budete o všem včas informováni.

Momentálně bych chtěla moc poprosit, pokud budou otevřeny pracoviště mateřské školy v době letních prázdnin dle původních plánů, dejte prosím na vědomí (ideálně telefonicky /596 542 981/  v době od 7:00 - 9:00 hod), ve kterých vyznačených dnech a týdnech byste pro vaše děti školku potřebovali. (Viz tabulka níž s přesnými daty otevření a uzavření provozu MŠ.)

PROSÍM, OPRAVDU JE VŠE JEŠTĚ V JEDNÁNÍ,  MOHOU NASTAT NEČEKANÉ ZMĚNY DLE AKTUÁLNÍCH SITUACÍ A NAŘÍZENÍ. DOKUD JE NEMÁME, BEREME LETNÍ PROVOZ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ. 

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS!!!

  2. května  zavřeno K Muzeu Muz.+ 2. kv.
jméno dítěte 1.-2.7. 7.-10. 7. 13.-17. 7. 20.-24. 7.

27.-31.7.

3.-7.8. 10.-14. 8. 17.-21. 8. 24.-31. 8.
                   

14.4.2020 Z důvodů nouzového stavu s omezením pohybu osob ČR bude zápis do ZUŠ žáků přípravných ročníků a starších žáků proveden pouze touto cestou: Prosíme rodiče, aby v případě zájmu svého dítěte o studium na ZUŠ vyplnili a podepsali žádost o přijetí do ZUŠ. Žádost můžete zaslat oskenovanou nebo vyfocenou pomocí mobilního telefonu na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datovou schránkou.  

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

 • do datové schránky školy /ID datové schránky typkwz8/,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./,
 • poštou /Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 735 41 Petřvald/,
 • osobní podání /MŠ 2. května 1654, Petřvald/.

Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

 1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ /záložka DOKUMENTY - ZÁPIS/ dokumenty.

 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

 - EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.

Tyto tiskopisy řádně vyplňte a na všech potřebných místech podepište! 

+ přidejte

 1. RODNÝ LIST DÍTĚTE - naskenujte, příp. okopírujte. 

+ přidejte

       3. Kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Případné alergie a jiné zdravotní komplikace dítěte potvrdí lékař dodatečně.

       4. Pokud máte veškeré náležitosti splněny, podejte všech pět potřebných dokumentů

 • osobně do 5. 5. 2020,
 • v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2020.

 

 

V případě dotazů volejte denně po - pá v době od 7,00 – 9,00 hod. na tel. č. 596 542 981.

 

Vážení rodiče,
tento leták Vám má pomoci při přípravě Vašeho dítěte na školní docházku. Cvičení zde uvedená jsou poměrně nenáročná na čas a prostor, proto věřím, že při jejich procvičování dítěti usnadníte vstup do školy a připravíte ho na klidný průběh zápisu.

PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholog ZŠ a ZUŠ Petřvald)

>> Zobrazit celý leták. <<

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, INFORMUJEME VÁS, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU VÁM BUDOU ZASÍLÁNY ,,ÚKOLY“ PRO VAŠE DĚTI. KDO MENÁ TUTO SLUŽBU U NÁS ZŘÍZENOU A MÁ O ÚKOLY ZÁJEM, PROSÍME, ABY SI Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK MŠ STÁHL POTŘEBNÝ TISKOPIS (PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽBY – MOBILNÍ ROZHLAS - VIZ. DOKUMENTY).

NÁSLEDNĚ ČITELNĚ VYPLŇTE JMÉNO DÍTĚTE, SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLO, E-MAILOVOU ADRESU A VHOĎTE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY NA BRANCE PRACOVIŠTĚ MŠ 2. KVĚTNA.

JE MOŽNÉ, ŽE VÁM ZASLANÉ ÚKOLY BUDOU AUTOMATICKY PŘICHÁZET DO SPAM ČI NEWSLETTERS, PROTO BUDE POTŘEBA, ABYSTE SI NASTAVILI VE SVÉ PŘÍCHOZÍ POŠTĚ ZPRÁVY Z MOBILNÍHO ROZHLASU, JAKO POŠTU VYŽÁDANOU!  

VÁŽNÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, TISKOPISY K ZÁPISU (ŽÁDOST O PŘEJETÍ + EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE), KTERÉ SI MÁTE VYZVEDÁVAT NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH V DANÉ DNY 21 – 22. 4. 2020, SI PŘIJĎTE PROSÍM VYZVEDNOUT POUZE NA PRACOVIŠTĚ 2. KVĚTNA 1654, A TO NOVĚ V ČASECH

OD 7:00 – 16:00 HOD.

 

SAMOTNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT 4. - 5. 5. 2020, 8:00 – 16:00 HOD.,

ROVNĚŽ NA PRACOVIŠTI 2. KVĚTNA

(BEZ DĚTÍ!)

Úprava úplaty za předškolní vzdělávání – březen 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

Úplata za měsíc březen je ve výši 131,- Kč

Platba převodem již proběhla v řádném termínu a bude Vám samozřejmě následovně vyrovnána.

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději do 31.3.2020, do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.


Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

O výše platby školného za měsíc duben budeme informovat.

 

V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDEME VYSTAVOVAT POTVRZENÍ (,,OŠETŘOVNÉ“) PRO ZAMĚSTNAVATELE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, A TO V TĚCHTO DNECH A HODINÁCH.

18 – 20. 3. 2020 V DOBĚ OD 6:00 – 12:00 HOD.

23. 3. 2020 – AŽ DO KONCE ODVOLÁNÍ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ

OD 7:00 – 9:00 HOD., PŘÍPADNĚ V TĚCHTO URČENÝCH ČASECH VOLEJTE.

PŘINESTE S SEBOU RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.