hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Úprava úplaty za předškolní vzdělávání – březen 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

Úplata za měsíc březen je ve výši 131,- Kč

Platba převodem již proběhla v řádném termínu a bude Vám samozřejmě následovně vyrovnána.

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději do 31.3.2020, do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.


Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

O výše platby školného za měsíc duben budeme informovat.

 

V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDEME VYSTAVOVAT POTVRZENÍ (,,OŠETŘOVNÉ“) PRO ZAMĚSTNAVATELE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, A TO V TĚCHTO DNECH A HODINÁCH.

18 – 20. 3. 2020 V DOBĚ OD 6:00 – 12:00 HOD.

23. 3. 2020 – AŽ DO KONCE ODVOLÁNÍ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ

OD 7:00 – 9:00 HOD., PŘÍPADNĚ V TĚCHTO URČENÝCH ČASECH VOLEJTE.

PŘINESTE S SEBOU RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

Veliké poděkování bychom chtěli poslat paní Ing. Paldusové, která zaměstnancům mateřské školy našila a darovala ochranné roušky.

Děkujeme.

Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE MĚSTA PETŘVALD SE DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRAJÍ VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO OD 18. 3. 2020.

Na základě rozhodnutí vlády oznamujeme, že se ruší veškeré akce, které byly plánované na měsíc březen a duben. Toto opatření bude trvat po celou dobu vyhlášení stavu nouze.

Plavání zcela zrušeno, a to nejméně po dobu nouzového opatření. Následně by pak měly být vyhlášeny nové termíny.

 

Oznamujeme zrušení poslední páteční (13. 3. 2020) lekce lyžování.

O dalších změnách budeme informovat.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším

odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č.

561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

TOTO VÝŠE UVEDENÉ OPATŘENÍ SE NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ PETŘVALD POJEDOU BEZ OMEZENÍ PROVOZU.

 

POUZE ŽÁDÁME RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ SI BUDOU CHTÍT PONECHAT SVÉ DĚTI DOMA, ABY TUTO SKUTEČNOST ŘÁDNĚ NAHLÁSILI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH MŠ A ZŠ.

 

Dále pak po dohodě se zřizovatelem bude i nadále pokračovat lyžařský

Kurzu Bílá (v termínu 9. – 13. 3.2020) i kurz předplavecké výchovy

(zahájení plavání od 16. 3. 2020).

 

Zrušeny jsou pouze sportovní kroužky (,,SPORTOVKY“), a to až do

odvolání. Chybějící lekce budou nahrazeny v červnu.

 

V případě dalších změn budete informováni.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ BÍLÁ

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ/ZŠ v týdnu 9.-13.3.2020 a harmonogram týdne.

Autobus – 50 dětí + pedagogický doprovod – Autodoprava J.Ševčík

 7:30   odjezd od 2. května 1654, Petřvald (okr. Karviná)

7:35   odjezd od K Muzeu 257, Petřvald (okr. Karviná)

7:40   odjezd od Závodní 822, Petřvald (okr. Karviná)

7:45   odjezd od Šenovská 356, Petřvald (okr. Karviná)

8:30   odjezd od ZŠ Ostravice

8:50   příjezd Bílá

11:50 odjezd z Bílé

12:10 příjezd k ZŠ Ostravice

12:50 – 13:05         příjezd k MŠ Petřvald (okr. Karviná)

 

9:15 – 10:15            výuka

10:15 – 10:30           přestávka na svačinku

10:30 – 11:30           výuka

11:50                       odjezd

 

Ukázková hodina MŠ (ČTVRTEK) - 10:30

Slavnostní ceremoniál (ČTVRTEK) – 11:15

 

Nezapomeňte dětem namazat a seřídit lyže, podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. brýle.

NOVĚ – přivezte prosím školní hrníčky pro děti na čaj. V rámci ECO programu nechceme používat jednorázové plastové kelímky

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 20. července do 31. července 2020. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

  1. května 1654 provoz od 1. - 17. července a od 24. - 31. srpna 2020

přerušení provozu od 20. července do 21. srpna 2020

K Muzeu 257 provoz od 3. srpna do 31. srpna 2020

přerušení provozu od 1. července do 31. července 2020

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2020.

V přípravném týdnu (24. - 31. 8. 2020) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí (cca duben 2020). 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 19. června 2020.