hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Vážení zákonní zástupci dětí, stále ještě čekáme na nevydané metodiky ministerstev ohledně otevření  a zajištění provozu v mateřských školách. Jakmile obdržíme pokyny, budete o všem včas informováni.

Momentálně bych chtěla moc poprosit, pokud budou otevřeny pracoviště mateřské školy v době letních prázdnin dle původních plánů, dejte prosím na vědomí (ideálně telefonicky /596 542 981/  v době od 7:00 - 9:00 hod), ve kterých vyznačených dnech a týdnech byste pro vaše děti školku potřebovali. (Viz tabulka níž s přesnými daty otevření a uzavření provozu MŠ.)

PROSÍM, OPRAVDU JE VŠE JEŠTĚ V JEDNÁNÍ,  MOHOU NASTAT NEČEKANÉ ZMĚNY DLE AKTUÁLNÍCH SITUACÍ A NAŘÍZENÍ. DOKUD JE NEMÁME, BEREME LETNÍ PROVOZ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ. 

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS!!!

  2. května  zavřeno K Muzeu Muz.+ 2. kv.
jméno dítěte 1.-2.7. 7.-10. 7. 13.-17. 7. 20.-24. 7.

27.-31.7.

3.-7.8. 10.-14. 8. 17.-21. 8. 24.-31. 8.
                   

14.4.2020 Z důvodů nouzového stavu s omezením pohybu osob ČR bude zápis do ZUŠ žáků přípravných ročníků a starších žáků proveden pouze touto cestou: Prosíme rodiče, aby v případě zájmu svého dítěte o studium na ZUŠ vyplnili a podepsali žádost o přijetí do ZUŠ. Žádost můžete zaslat oskenovanou nebo vyfocenou pomocí mobilního telefonu na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datovou schránkou.  

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

  • do datové schránky školy /ID datové schránky typkwz8/,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./,
  • poštou /Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 735 41 Petřvald/,
  • osobní podání /MŠ 2. května 1654, Petřvald/.

Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

  1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ /záložka DOKUMENTY - ZÁPIS/ dokumenty.

 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

 - EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.

Tyto tiskopisy řádně vyplňte a na všech potřebných místech podepište! 

+ přidejte

  1. RODNÝ LIST DÍTĚTE - naskenujte, příp. okopírujte. 

+ přidejte

       3. Kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Případné alergie a jiné zdravotní komplikace dítěte potvrdí lékař dodatečně.

       4. Pokud máte veškeré náležitosti splněny, podejte všech pět potřebných dokumentů

  • osobně do 5. 5. 2020,
  • v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2020.

 

 

V případě dotazů volejte denně po - pá v době od 7,00 – 9,00 hod. na tel. č. 596 542 981.

 

Vážení rodiče,
tento leták Vám má pomoci při přípravě Vašeho dítěte na školní docházku. Cvičení zde uvedená jsou poměrně nenáročná na čas a prostor, proto věřím, že při jejich procvičování dítěti usnadníte vstup do školy a připravíte ho na klidný průběh zápisu.

PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholog ZŠ a ZUŠ Petřvald)

>> Zobrazit celý leták. <<

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, INFORMUJEME VÁS, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU VÁM BUDOU ZASÍLÁNY ,,ÚKOLY“ PRO VAŠE DĚTI. KDO MENÁ TUTO SLUŽBU U NÁS ZŘÍZENOU A MÁ O ÚKOLY ZÁJEM, PROSÍME, ABY SI Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK MŠ STÁHL POTŘEBNÝ TISKOPIS (PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽBY – MOBILNÍ ROZHLAS - VIZ. DOKUMENTY).

NÁSLEDNĚ ČITELNĚ VYPLŇTE JMÉNO DÍTĚTE, SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLO, E-MAILOVOU ADRESU A VHOĎTE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY NA BRANCE PRACOVIŠTĚ MŠ 2. KVĚTNA.

JE MOŽNÉ, ŽE VÁM ZASLANÉ ÚKOLY BUDOU AUTOMATICKY PŘICHÁZET DO SPAM ČI NEWSLETTERS, PROTO BUDE POTŘEBA, ABYSTE SI NASTAVILI VE SVÉ PŘÍCHOZÍ POŠTĚ ZPRÁVY Z MOBILNÍHO ROZHLASU, JAKO POŠTU VYŽÁDANOU!  

VÁŽNÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, TISKOPISY K ZÁPISU (ŽÁDOST O PŘEJETÍ + EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE), KTERÉ SI MÁTE VYZVEDÁVAT NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH V DANÉ DNY 21 – 22. 4. 2020, SI PŘIJĎTE PROSÍM VYZVEDNOUT POUZE NA PRACOVIŠTĚ 2. KVĚTNA 1654, A TO NOVĚ V ČASECH

OD 7:00 – 16:00 HOD.

 

SAMOTNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT 4. - 5. 5. 2020, 8:00 – 16:00 HOD.,

ROVNĚŽ NA PRACOVIŠTI 2. KVĚTNA

(BEZ DĚTÍ!)

Úprava úplaty za předškolní vzdělávání – březen 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

Úplata za měsíc březen je ve výši 131,- Kč

Platba převodem již proběhla v řádném termínu a bude Vám samozřejmě následovně vyrovnána.

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději do 31.3.2020, do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.


Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

O výše platby školného za měsíc duben budeme informovat.

 

V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDEME VYSTAVOVAT POTVRZENÍ (,,OŠETŘOVNÉ“) PRO ZAMĚSTNAVATELE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, A TO V TĚCHTO DNECH A HODINÁCH.

18 – 20. 3. 2020 V DOBĚ OD 6:00 – 12:00 HOD.

23. 3. 2020 – AŽ DO KONCE ODVOLÁNÍ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ

OD 7:00 – 9:00 HOD., PŘÍPADNĚ V TĚCHTO URČENÝCH ČASECH VOLEJTE.

PŘINESTE S SEBOU RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

Veliké poděkování bychom chtěli poslat paní Ing. Paldusové, která zaměstnancům mateřské školy našila a darovala ochranné roušky.

Děkujeme.

Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE MĚSTA PETŘVALD SE DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRAJÍ VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO OD 18. 3. 2020.