hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Společná tematická setkání pro rodiče

Vážení rodiče, rovněž v letošním školním roce pro Vás chystáme další setkání s externisty na nejrůznější zajímavá témata. V tomto školním roce jsme si pro Vás připravili setkání s paní logopedkou a pracovnicemi z pedagogicko-psychologické poradny (termíny budou upřesněny).

Již v říjnu 2018 se bude konat na všech pracovištích společné sezení s paní logopedkou Mgr. Kateřinou  Wzatkovou, která si pro Vás připraví přednášku o logopedické prevenci u Vašich dětí (např. jak rozpoznat u dětí to, zda se jedná o fyziologický vývoj řeči a kdy je už potřeba vyhledat pomoc logopeda, jak předcházet patlavosti dětí, jak s dětmi cvičit nápravu jejich řeči a spoustu dalších zajímavých rad a odpovědí na Vaše otázky).

Tato setkání jsou zaměřená pro rodiče všech dětí a budeme rádi, pokud naší snahu využijete ke svému prospěchu. 

Cílem vzájemné spolupráce je:
• usnadnit Vašim dětem přechod z MŠ do ZŠ, ale především získat kvalitní odpovědi na Vaše otázky.

Setkaní proběhnou na všech pracovištích naší MŠ, a to v termínech:

LOGOPEDIE

Pracoviště 2. května 1654

 2. 10. 2018 od 15:00 hod. průběžně- Logopedie - Mgr. Kateřina Wzatková

 

Odloučení pracoviště Šenovská 356  

 8. 10. 2018 od 15:00 hod. průběžně- Logopedie - Mgr. Kateřina Wzatková

   
Odloučené pracoviště K Muzeu 257

 9. 10. 2018 od 15:00 hod. průběžně- Logopedie - Mgr. Kateřina Wzatková

 

Odloučení pracoviště Závodní 822

16. 10. 2018  od 15:00 hod. průběžně- Logopedie - Mgr. Kateřina Wzatková

 

                                                                           
Během setkání se o Vaše děti (navštěvující MŠ) postarají naše p. učitelky.

Děkujeme za Váš zájem a účast.           

V úterý 18. 9. 2018 se budou konat na všech pracovištích v 15:30 hod. třídní schůzky, na kterých budete seznámení s organizací školního roku a školním řádem. Účast na schůzce je důležitá!

Prosíme, aby se schůzky zúčastnili i rodiče dětí, které nastoupí v průběhu roku. 

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku 2018/19. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz a mnoho dalších aktivit.

Pevně věříme a doufáme, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a že se nám společně podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přejeme všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody v osobním životě i ve ,,školce" a hlavně pevné zdraví.

Přeje celý kolektiv MŠ

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 23. července do 3. srpna 2018.

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do mateřské školy takto:

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 15.30 hod., a to na pracovišti, kde budou děti přijaty. Informace o přijetí či nepřijetí budou vyvěšeny v pátek 25. 5. 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

pro období školního roku 2017/2018

V době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 29. března 2018 bude v provozu jedna třída pro přihlášené děti, a to na pracovišti 2. května 1654.

Prosíme, nezapomeňte namazat, seřídit lyže a vše podepsat (lyžařské boty, lyže, batohy a přilby), veškeré vlastní věci si budou děti nosit každý den domů k usušení). Svačinku a teplý čaj dostanou děti na místě lyžařského výcviku. Vy dejte do batůžku dětem jen něco malého na ,,zub“ (v boxu ovoce, oplatek), kapesníčky, náhradní oblečení - spodní prádlo + podvlíkačky (to v případě nehody).

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen: