hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

V době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 29. března 2018 bude v provozu jedna třída pro přihlášené děti, a to na pracovišti 2. května 1654.

Prosíme, nezapomeňte namazat, seřídit lyže a vše podepsat (lyžařské boty, lyže, batohy a přilby), veškeré vlastní věci si budou děti nosit každý den domů k usušení). Svačinku a teplý čaj dostanou děti na místě lyžařského výcviku. Vy dejte do batůžku dětem jen něco malého na ,,zub“ (v boxu ovoce, oplatek), kapesníčky, náhradní oblečení - spodní prádlo + podvlíkačky (to v případě nehody).

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen:
 
od pondělí 23. července do pátku 3. srpna 2018.
Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je provoz zajištěn takto:
 
MŠ 2. května 1654 - provoz od 2. - 20. července a od 27. - 31. srpna   2018
přerušení provozu od 23. července do 24. srpna 2018
 
MŠ K Muzeu 257 - provoz od 6. srpna do 31. srpna 2018
přerušení provozu od 2. července do 3. srpna 2018
 
Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 2. července do 31. srpna 2018.
 
Závazný zájem o docházku dětí v době letních prázdnin bude zjišťován od měsíce dubna do 25. května 2018.
 
Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 20. června 2018.
 
 

 V Petřvaldě dne 25. 1. 2018                             Bc. Andrea Doffková

                                                                   ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do ZŠ a ZUŠ Petřvald proběhne ve dnech 5. - 6. 4. 2018. Zákonní zástupci dětí obdrží pozvánky, kde budou uvedeny konkrétní datumy a časy zápisu.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019.

 

Zápis se koná 2. a 3. května 2018 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
  • Rodný list dítěte.
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte

vyzvedne 17. – 18. 4. 2018 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356   - od 6:00 do 16:00 hod.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (při dovršení 5 let věku dítěte do 31. 8. 2018).
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.

 

V Petřvaldě dne 5. 2. 2018                                 Bc. Andrea Doffková

                                                                    ředitelka mateřské školy

                                                                                                     

Vážení rodiče, rok utekl jako voda a opět se blíží období zápisů dětí do prvních tříd. I v tomto školním roce znovu využijeme vzájemné spolupráce se ZŠ a ZUŠ Petřvald. Těm z Vás, které zajímá, jak své děti připravit pro vstup do základní školy (v rámci domácí přípravy), můžeme nabídnout společné zajímavé posezení s pedagogy 1. stupně ZŠ. V průběhu každého setkání budou všechny paní učitelky i paní školní psycholožka připravené hovořit na své konkrétní téma a zároveň Vám budou poskytovat odpovědi na otázky, které Vás zajímají.
 
Vítáni jsou všichni rodiče bez rozdílu věku svých dětí.
 
Cílem naší vzájemné spolupráce (rodiče, MŠ a ZŠ) je:
• usnadnit Vašim dětem přechod z MŠ do ZŠ
• poradit Vám, jak připravit své dítě k zápisu do ZŠ
• předat Vám informace od p. učitelek z prvního stupně ZŠ o tom, co vše budou po Vás a Vašich dětech ve   škole vyžadovat a jak na to děti připravit (matematika, čtení, psaní).
 
Celkem se bude jednat o čtyři společná setkání:
• Příprava na psaní - Grafomotorika    
• Matematická pregramotnost
• Čtenářská pregramotnost
• Školní zralost

Setkaní proběhnou na všech pracovištích naší MŠ v termínech:

Pracoviště 2. května 1654
27. 02. 2018 - průběžně od15:00 hod. -  Čtenářská pregramotnost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost

Odloučené pracoviště K Muzeu 257
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod.. - Příprava na psaní-Grafomotorika
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost

Odloučené pracoviště Závodní 822
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost

Odloučené pracoviště Šenovská 356
27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost
21. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika


Během setkání se o Vaše děti (navštěvující MŠ) postarají naše p. učitelky.

 

Děkujeme za Vaši účast.           

 

 

Prosíme rodiče, kteří platí stravné převodem z účtu, o úpravu trvalých příkazů. Bližší info viz. záložka - školní jídelna - jednotlivých pracovišť.

V době pololetních prázdnin pátek 2. 2. 2018 bude v provozu jedna třída pro přihlášené děti na pracovišti 2.května 1654.

A v době jarních prázdnin 5. 2.- 9. 2. 2018 budou v provozu dvě třídy pro přihlášené děti na pracovišti 2. května  1654.
 

Z důvodu nízkého zájmu rodičů o docházku dětí v době vánočních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen v době od pondělí 25. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018 včetně.

Běžný provoz bude ve všech mateřských školách zahájen ve středu 3. ledna 2018.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Zákonní zástupci účastníků kurzu přihlásí účastníky kurzu přes přihlašovací systém na www.prihlaskanakurz.cz, nejpozději do 30.11.2017

Termín a místo konání

 5.3. – 9.3.2018 odpoledne, SKI areál Bílá.