hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Oznamujeme uzavření provozu mateřské školy od čtvrtka 23.12. 2021 do pátku 31. 12. 2021.

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 3.1. 2022.

 

 

 

Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (středa 27.10. a pátek 29. 10. 2021) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

STŘEDA 27.10.2021

Všechny přihlášené děti ze všech pracovišť budou sloučeny na 1. třídě

(provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

       

ČTVRTEK 28.10. 2021 – statní svátek – provoz MŠ uzavřen

 

PÁTEK 29.10.2021

Všechny přihlášené děti ze všech pracovišť budou sloučeny na 1. třídě

(provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, děti podléhající povinné předškolní docházce, tj. jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ (všichni předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

Každý zákonný zástupce (bez ohledu na to, zda dítě je nebo není předškolák) obdržel na třídě složenku na úhradu školného ve výši 240,- Kč měsíčně.

V případě, že je Vaše dítě předškolák nebo má odloženou školní docházku, školné neplaťte!  V tom případě si rovněž nezapomeňte od září 2021 zrušit trvalé příkazy na platby školného ve výši 240,- Kč ve Vaší bance.

Údaje ze složenky – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol využijte pro platby měsíčních záloh na stravné ve výši 851,- Kč (989,- Kč děti s odloženou školní docházkou). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést jméno a příjmení dítěte!!

 

Kolektiv MŠ

 

 

Zveme všechny zákonné zástupce dětí na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se budou konat

ve čtvrtek 9. 9. 2021 15:30 hod. na příslušném pracovišti MŠ, které dítě navštěvuje.

(Bližší informace o třídních schůzkách budou poskytnuty přímo na třídách.)

 

 

 

Školné pro přihlášené děti k prázdninovému provozu 2021 :

Úplata za měsíc červenec je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Prosíme rodiče, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, proveďte platbu školného za měsíc červenec a srpen převodem na účet č. 1727856349/0800.  Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

Platby školného za prázdninový provoz uhraďte nejpozději do 15. 7. 2021.

Rodiče, kteří v období prázdnin nepřihlásili dítě k docházce do MŠ, školné za tyto dva letní měsíce nehradí.

 

 

 

 

Všechny děti budou slučovány na 1. třídě a to v ranních hodinách od 6:00 do 7:00 a v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00. V těchto dvou časových intervalech zvoňte pouze na 1. třídu.

 

V ostatních časech platí následující rozpis dětí na jednotlivé třídy:

 

  1. třída – celá 1. třída MŠ 2. května + celá 1.třída MŠ Šenovská

                      (provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

  1. třída – celá 2. třída MŠ 2. května + celá 3. třída MŠ 2.května

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

  1. třída – celá 1. třída a celá 2. třída MŠ Muzeum + celá 1. třída a celá                    2.třída MŠ Závodní

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

30.8 a 31.8.2021 – v těchto dnech přihlášené děti z pracoviště K MUZEU budou docházet již do své MŠ K Muzeu

Přihlášené děti z ostatních pracovišť budou docházet 30.8. a 31.8. 2021 nadále do MŠ 2. května.

 

 

 

 

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí přijatých do MŠ Šenovská se konají z důvodu rekonstrukce MŠ Šenovské ve čtvrtek 10.6. v 15 :30 hod na pracovišti Závodní 822.

 

 

V písemné podobě bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonnému zástupci dítěte, a to na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 v 15:30 hod. 

Zákonný zástupce se dostaví na pracoviště, kde je jeho dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

 

 

 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do mateřské školy takto:

Přijaté děti

- pracoviště 2. května 1654    

 

1.

MSPe

42/1

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/54

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/6

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/55

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/7

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/64

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/8

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/65

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/23

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/66

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/27

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/68

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/34

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/78

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/39

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/79

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/41

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/80

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/42

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/87

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/46

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/102

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/53

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/103

/2021

přijat/a

 

- pracoviště K Muzeu 257    

 

1.

MSPe

42/10

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/48

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/18

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/50

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/19

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/58

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/22

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/76

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/24

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/81

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/28

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/88

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/38

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/89

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/40

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/91

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/47

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/93

/2021

přijat/a

 

- pracoviště Závodní 822    

 

1.

MSPe

42/2

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/72

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/3

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/73

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/13

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/74

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/15

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/75

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/21

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/77

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/43

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/84

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/44

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/90

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/49

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/92

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/51

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/106

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/57

/2021

přijat/a

         

 

 

- pracoviště Šenovská 356     

 

1.

MSPe

42/4

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/60

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/5

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/61

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/11

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/71

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/12

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/83

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/14

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/85

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/20

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/86

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/26

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/94

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/31

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/96

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/32

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/98

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/36

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/99

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/37

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/104

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/45

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/107

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/56

/2021

přijat/a

27.

MSPe

42/108

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/59

/2021

přijat/a

   

 

   

 

Nepřijaté děti

1.

MSPe

42/9

/2021

nepřijat/a

12.

MSPe

42/69

/2021

nepřijat/a

2.

MSPe

42/16

/2021

nepřijat/a

13.

MSPe

42/70

/2021

nepřijat/a

3.

MSPe

42/17

/2021

nepřijat/a

14.

MSPe

42/82

/2021

nepřijat/a

4.

MSPe

42/29

/2021

nepřijat/a

15.

MSPe

42/95

/2021

nepřijat/a

5.

MSPe

42/30

/2021

nepřijat/a

16.

MSPe

42/97

/2021

nepřijat/a

6.

MSPe

42/33

/2021

nepřijat/a

17.

MSPe

42/100

/2021

nepřijat/a

7.

MSPe

42/35

/2021

nepřijat/a

18.

MSPe

42/101

/2021

nepřijat/a

8.

MSPe

42/52

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/105

/2021

nepřijat/a

9.

MSPe

42/62

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/109

/2021

nepřijat/a

10.

MSPe

42/63

/2021

nepřijat/a

20.

MSPe

42/110

/2021

nepřijat/a

11.

MSPe

42/67

/2021

nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 Č.j.: MSPe 46/2021

 V Petřvaldě dne 28. 5. 2021                                                                      

                                                              Bc. Andrea Doffková

                                                             ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 9:00 hodin, se ve venkovních prostorách naší MŠ 2. května 1654,

uskuteční pro všechny děti, ze všech pracovišť, ukázka chovu a výcviku dravců. 

Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali vhodné oblečení.

Akce je financována z fondu FKSP.

V případě nepříznivého počasí  bude akce odložena.