hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 ZMĚNA

 (ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ K MUZEU 257 A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ ŠENOVSKÁ 356)

OD 1. 11. 2017 DOJDE K ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ TÝKAJÍCÍ SE STRAVOVÁNÍ.

 Společná tematická setkání pro rodiče

Vážení rodiče, rovněž v letošním školním roce pro Vás chystáme další setkání s externisty na nejrůznější zajímavá témata. Možná máte pocit, že zahájení školní docházky Vašeho dítěte do ZŠ je ještě hodně daleko, ale čas uteče jako voda a nástup do prvních tříd bude nevyhnutelný. Proto jsme si pro Vás i v tomto školním roce připravili spoustu zajímavých setkání, která Vám pomohou s usnadněním přechodu Vašich dětí právě do zmiňované základní školy.

V úterý 19. 9. 2017 se budou konat na všech pracovištích v 15:30 hod. třídní schůzky, na kterých budete seznámení s organizací školního roku a školním řádem. Prosíme, aby se schůzky zúčastnili i rodiče dětí, které nastoupí v průběhu roku. Účast na schůzce je důležitá!

Jménem všech pracovišť Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, chceme poděkovat našemu zřizovateli městu Petřvald za provedené rekonstrukce, které se realizovaly v průběhu letních prázdnin školního roku 2017/18. Největší úpravy proběhly na pracovišti Šenovská 822, kde byla kompletně zrenovována školní zahrada. Na pracovišti K Muzeu 257 bylo odstraněno obložení stěn, na chodbách a schodišti je položeno nové linoleum a zároveň byla provedena výmalba všech prostor. Na hlavním pracovišti 2. května 1654, byla provedena kompletní rekonstrukce koupelny 1. třídy a pro zvýšení bezpečnosti dětí byla provedená také instalace ,,kamerových vrátných" ke všem vstupům do budovy MŠ. Samozřejmě děkujeme i za jiné drobnější úpravy a opravy na kterých se zřizovatel podílel.  

Vážení zákonní zástupci dětí, upozorňujeme, že nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017. V  pátek 1. 9. 2017 budou v provozu pouze pracoviště 2. května 1654 a pracoviště K Muzeu 257 pro děti, které byly řádně přihlášené k prázdninovému provozu.

 Vážení rodiče, upozorňujeme, že v průběhu letních prázdnin bude mít naše mateřská škola omezený provoz. Provoz bude zajištěn pouze pracovištích 2. května 1654 a K Muzeu 254 ve vybraných termínech uvedených níže.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby se dne 13. 6. 2017 v 15:30 hod. dostavili na informativní schůzku, kde jim budou předány veškeré informace ohledně předškolního vzdělávání. Schůzky se budou konat na jednotlivých pracovištích, kde jsou Vaše děti přijaty.

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do  mateřské školy takto:

Vážení rodiče, doplňujeme ještě informace k oznámení o rozhodnutí přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Vážení rodiče, ve dnech 2. a 3. proběhl zápis děti  k předškolnímu vzdělávaní v naší mateřské škole a rádi bychom Vás trochu seznámili s jeho průběhem.

Oproti minulým létům probíhal zápis za pozměněných podmínek. Důvodem je novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., která zavádí  povinné předškolní vzdělávání a také zavádí přednostní přijímání dětí starších čtyř let ke vzdělávání v mateřské škole.