hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

ÚTERÝ 10. 9. 2019 V 15.30 HOD. PROBĚHNOU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ. ÚČAST JE NUTNÁ.

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku 2019/20. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i zábavy. Pevně věříme a doufáme, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a že se nám společně podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přejeme dětem úspěšný a pokud možno nenásilný vstup a Vám rodičům spoustu trpělivosti po celou dobu jejich docházky do MŠ.    

Přeje celý kolektiv MŠ

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do mateřské školy.

Zápis_rozhodnutí_2019.pdf

 

Z důvodů velkého zájmu o docházku dětí v době letních prázdnin, bude letní povoz MŠ upraven takto:

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen od 22. července do 4. srpna 2019.

 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy v době letních prázdnin je provoz zajištěn:

Pracoviště 2. května 1654 

  • od 1. - 19. července 2019
  • od 22. července do 2. srpna 2019 - provoz přerušen
  • od 5. srpna do 30. srpna 2019.

 

Pracoviště K Muzeu 257:

  • provoz pouze v přípravném týdnu od 26. - 30. 8. 2019 (pouze pro děti z tohoto pracoviště).

 

Pracoviště Závodní 822 a Šenovská 356

  • provoz přerušen od 1. července do 30. srpna 2019.
  • V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ Šenovská a Závodní docházet na pracoviště 2. května 1654.

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 31. 5. 2019.

 

V Petřvaldě dne 30. 4. 2019

  

 
 

Ponožkový den – čtvrtek 21. 3. 2019  - Světový den Downova syndromu

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Vzhledem k tomu, že máme v naší organizaci děťátko s tímto onemocněním, prosíme o podporu a zapojení se do tohoto krásného projektu.

Ve čtvrtek 21. 3. prosíme, ať všechny děti přijdou v barevných ponožkách (každá noha jiná).

 
 

Prosíme, nezapomeňte namazat, seřídit lyže a vše podepsat (lyžařské boty, lyže, batohy a přilby), veškeré vlastní věci si budou děti nosit každý den domů k usušení). Svačinku a teplý čaj dostanou děti na místě lyžařského výcviku. Vy dejte do batůžku dětem jen něco malého na ,,zub“ (v boxu ovoce, oplatek), kapesníčky, náhradní oblečení - spodní prádlo + podvlíkačky (to v případě nehody).

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,  příspěvková organizace vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2019/2020.

Zápis se koná 2. a 3. května 2019 od 8:00 do 16:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654.

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 22. července do 4. srpna 2019. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

K Muzeu 257 provoz od 1. - 19. července a od 26. - 30. srpna 2019

přerušení provozu od 22. července do 25. srpna 2019

 2. května 1654 provoz od 5. srpna do 30. srpna 2019

přerušení provozu od 1. července do 4. srpna 2019

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2019.

V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská  a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí

(cca duben 2019).

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 21. června 2019.

 

 

V Petřvaldě dne 28. 1. 2019                                                                                                                                                     

Z důvodu velmi malého zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 1. 2. 2019,pondělí – pátek 11. 2. – 15. 2. 2019) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

Od úterý 18. 12. 2018 se na pracovištích MŠ K Muzeu, Závodní, Šenovská zahajují kurzy plavání (podrobnější info na jednotlivých pracovištích).

Pro děti z pracoviště MŠ 2. května se kurzy plavání z kapacitních důvodů odkládají na jarní období.