hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Oznamujeme zrušení poslední páteční (13. 3. 2020) lekce lyžování.

O dalších změnách budeme informovat.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším

odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č.

561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

TOTO VÝŠE UVEDENÉ OPATŘENÍ SE NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ PETŘVALD POJEDOU BEZ OMEZENÍ PROVOZU.

 

POUZE ŽÁDÁME RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ SI BUDOU CHTÍT PONECHAT SVÉ DĚTI DOMA, ABY TUTO SKUTEČNOST ŘÁDNĚ NAHLÁSILI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH MŠ A ZŠ.

 

Dále pak po dohodě se zřizovatelem bude i nadále pokračovat lyžařský

Kurzu Bílá (v termínu 9. – 13. 3.2020) i kurz předplavecké výchovy

(zahájení plavání od 16. 3. 2020).

 

Zrušeny jsou pouze sportovní kroužky (,,SPORTOVKY“), a to až do

odvolání. Chybějící lekce budou nahrazeny v červnu.

 

V případě dalších změn budete informováni.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ BÍLÁ

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ/ZŠ v týdnu 9.-13.3.2020 a harmonogram týdne.

Autobus – 50 dětí + pedagogický doprovod – Autodoprava J.Ševčík

 7:30   odjezd od 2. května 1654, Petřvald (okr. Karviná)

7:35   odjezd od K Muzeu 257, Petřvald (okr. Karviná)

7:40   odjezd od Závodní 822, Petřvald (okr. Karviná)

7:45   odjezd od Šenovská 356, Petřvald (okr. Karviná)

8:30   odjezd od ZŠ Ostravice

8:50   příjezd Bílá

11:50 odjezd z Bílé

12:10 příjezd k ZŠ Ostravice

12:50 – 13:05         příjezd k MŠ Petřvald (okr. Karviná)

 

9:15 – 10:15            výuka

10:15 – 10:30           přestávka na svačinku

10:30 – 11:30           výuka

11:50                       odjezd

 

Ukázková hodina MŠ (ČTVRTEK) - 10:30

Slavnostní ceremoniál (ČTVRTEK) – 11:15

 

Nezapomeňte dětem namazat a seřídit lyže, podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. brýle.

NOVĚ – přivezte prosím školní hrníčky pro děti na čaj. V rámci ECO programu nechceme používat jednorázové plastové kelímky

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 20. července do 31. července 2020. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

  1. května 1654 provoz od 1. - 17. července a od 24. - 31. srpna 2020

přerušení provozu od 20. července do 21. srpna 2020

K Muzeu 257 provoz od 3. srpna do 31. srpna 2020

přerušení provozu od 1. července do 31. července 2020

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2020.

V přípravném týdnu (24. - 31. 8. 2020) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí (cca duben 2020). 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 19. června 2020.

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis se koná 4. a 5. května 2020 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
  • Rodný list dítěte.
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne 21. – 22. 4. 2020 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:30 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356   - od 6:00 do 16:00 hod.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Na zákadě zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 31. 1. 2020, pondělí – pátek 17. 2. – 21. 2. 2020) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

Uzavření provozu mateřské školy v době od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 včetně.

Omezení provozu mateřské školy, a to na jednu třídu bude zajišťovat pracoviště 2. května 1654 ve dnech 2. - 3. 1. 2020 (pouze pro přihlášené děti).

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 6. 1. 2020.

 

Veškeré kroužky se v době státních svátků, prázdnin (kdy je omezen provoz na všech pracovištích) ruší a budou řádně nahrazeny v předem oznámených termínech.

Vážení rodiče, naše elektronická objednávka lyžařského kurzu "Lyžujeme se sluníčkem" byla zpracována a už nyní můžete začít přihlašovat své děti na lyžařský kurz www.prihlaskanakurz.cz .Po přihlášení obdržíte informace ohledně platby.

Termín kurzu: 9. - 13. 3. 2020 / dopoledne

Cena kurzu: 2 190,- / žák / kurz

Půjčovné: 450,- / žák / kurz

 

 

Z důvodu malého zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (v úterý 29. a ve středu 30. října) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).