hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Oznamujeme, že PROVOZ na všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin PŘERUŠEN

od 25. července do 7. srpna 2022

Bližší informace o provozu jednotlivých pracovišť budou upřesněny po zjištění zájmu zákonných zástupců  o docházku jejich dětí v době letních prázdnin.

 

 

Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v den pololetních prázdnin ( v pátek 4.2.2022) a v době jarních prázdnin (pondělí až pátek 7. 3. – 11. 3. 2022) bude provoz mateřské školy zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

V provozu budou všechny 3 třídy.

Rozdělení přihlášených dětí do tříd:

1.třída - 1. třída MŠ 2. května +  MŠ Závodní

2.třída - 2. třída MŠ 2. května +  MŠ K Muzeu

3.třída - 3. třída MŠ 2. května +  MŠ Šenovská

 

Oznamujeme uzavření provozu mateřské školy od čtvrtka 23.12. 2021 do pátku 31. 12. 2021.

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 3.1. 2022.

 Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (středa 27.10. a pátek 29. 10. 2021) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

Vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, děti podléhající povinné předškolní docházce, tj. jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ (všichni předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

Každý zákonný zástupce (bez ohledu na to, zda dítě je nebo není předškolák) obdržel na třídě složenku na úhradu školného ve výši 240,- Kč měsíčně.

V případě, že je Vaše dítě předškolák nebo má odloženou školní docházku, školné neplaťte!  V tom případě si rovněž nezapomeňte od září 2021 zrušit trvalé příkazy na platby školného ve výši 240,- Kč ve Vaší bance.

Údaje ze složenky – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol využijte pro platby měsíčních záloh na stravné ve výši 851,- Kč (989,- Kč děti s odloženou školní docházkou). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést jméno a příjmení dítěte!!

 

Kolektiv MŠ

 

 

Zveme všechny zákonné zástupce dětí na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se budou konat

ve čtvrtek 9. 9. 2021 15:30 hod. na příslušném pracovišti MŠ, které dítě navštěvuje.

(Bližší informace o třídních schůzkách budou poskytnuty přímo na třídách.)

 

 

 

Školné pro přihlášené děti k prázdninovému provozu 2021 :

Úplata za měsíc červenec je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Prosíme rodiče, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, proveďte platbu školného za měsíc červenec a srpen převodem na účet č. 1727856349/0800.  Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

Platby školného za prázdninový provoz uhraďte nejpozději do 15. 7. 2021.

Rodiče, kteří v období prázdnin nepřihlásili dítě k docházce do MŠ, školné za tyto dva letní měsíce nehradí.

 

 

 

 

Všechny děti budou slučovány na 1. třídě a to v ranních hodinách od 6:00 do 7:00 a v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00. V těchto dvou časových intervalech zvoňte pouze na 1. třídu.

 

V ostatních časech platí následující rozpis dětí na jednotlivé třídy:

 

  1. třída – celá 1. třída MŠ 2. května + celá 1.třída MŠ Šenovská

                      (provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

  1. třída – celá 2. třída MŠ 2. května + celá 3. třída MŠ 2.května

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

  1. třída – celá 1. třída a celá 2. třída MŠ Muzeum + celá 1. třída a celá                    2.třída MŠ Závodní

                      (provoz od 7:00 hod. do 15:00 hod.)

 

30.8 a 31.8.2021 – v těchto dnech přihlášené děti z pracoviště K MUZEU budou docházet již do své MŠ K Muzeu

Přihlášené děti z ostatních pracovišť budou docházet 30.8. a 31.8. 2021 nadále do MŠ 2. května.

 

 

 

 

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí přijatých do MŠ Šenovská se konají z důvodu rekonstrukce MŠ Šenovské ve čtvrtek 10.6. v 15 :30 hod na pracovišti Závodní 822.

 

 

V písemné podobě bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonnému zástupci dítěte, a to na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 v 15:30 hod. 

Zákonný zástupce se dostaví na pracoviště, kde je jeho dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.