hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Vážení rodiče,

Otevření mateřských škol od 26.4. 2021 SE NAŠÍ MŠ PROZATÍM NETÝKÁ.

Provoz zůstává ve stejném režimu jako doposud –  do MŠ budou nadále docházet POUZE PŘEDŠKOLNÍ DĚTI.

Jakmile obdržíme z MŠMT nové pokyny ohledně plného obnovení provozu mateřských škol , budeme Vás  včas informovat.

 

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

stále ještě čekáme na nevydané metodiky ministerstev ohledně otevření  a zajištění plného provozu v mateřských školách. Jakmile obdržíme pokyny, budete o všem včas informováni.

 

V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOJDE KE ZMĚNÁM, BUDE LETNÍ PROVOZ MŠ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE), ABYSTE DŮKLADNĚ ZVÁŽILI NUTNOST DOCHÁZKY SVÝCH DĚTÍ DO MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN.

 

Z důvodu omezeného osobního kontaktu NÁS INFORMUJTE NEJLÉPE TELEFONICKY - NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH ve kterých dnech a týdnech provozu, byste pro vaše děti školku potřebovali. (Viz rozpis níže s přesnými daty provozu a uzavření MŠ.)

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS!!!

 

Termíny letního provozu pro děti z pracovišť: 2. KVĚTNA, ZÁVODNÍ A ŠENOVSKÁ

 

Termíny letního provozu pro děti z pracoviště K MUZEU

 

 

Informace pro rodiče předškoláků, kteří nastupují 12.4. 2021

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 se mateřská škola otevírá 12. 4. 2021. Pro povinně předškolní pětileté děti a i pro děti rodičů určených profesí (zde je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele).

Předškoláků je nyní 85, budou rozděleni do jednotlivých tříd max. po 15 dětech (bližší info. na jednotlivých pracovištích MŠ).

V případě MŠ 2. května bude rozpis dětí na jednotlivé třídy vyvěšen na vchodových dveřích každé třídy.

Rodič při příchodu s dítětem do MŠ zazvoní a vyčká na pokyny k testování dítěte.

 Zde se můžete podívat na instruktážní video testování.

 

Děti budou testovány 2x týdně a to v pondělí a čtvrtek.  Dítě, které nenastoupí do MŠ v pondělí, bude testováno v den jeho nástupu do MŠ. Antigenní testy jsou vytírací, z přední části nosu (šetrné, bezbolestné). DOPORUČUJEME rodičům, aby děti předem seznámili s povinností se testovat a na testování své děti řádně připravili (např.  zakoupit si test v lékárně a seznámit své dítě s použitím testu již doma).

Testy budou na pracovištích MŠ: 2. května, K Muzeu,  Šenovská probíhat v těchto časových intervalech 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45.

Na MŠ Závodní od 6:30 – 7:15 hod.

V netestové dny budou příchody dětí do MŠ nejpozději do 8:00 (v MŠ Závodní do 7:30).

 

Test provede dítěti rodič za přítomnosti pověřené osoby.  Pokud bude výsledek testu dítěte negativní, zákonný zástupce si své dítě odvede do příslušné třídy, kde se zdrží opravdu jen po nezbytně nutnou dobu pro předání dítěte p. učitelce. Třídy se v průběhu dne nesmí spojovat ani potkávat.

Ve dnech testování - v pondělí a čtvrtek je třeba počítat se zdržením a udělat si dostatek časového prostoru. Čekání na výsledek testů zabere min. 20 minut. Rodič s dítětem bude čekat na výsledky před školkou, nutno dodržovat 2metrový rozestup od jiných rodičů s dítětem.

Pokud přivedete zákonný zástupce dítě v jiný než státem stanovený testovací den (po, čt), je potřeba o této skutečnosti den předem telefonicky informovat příslušnou mateřskou školu.

Rodiče do mateřské školy budou vstupovat v RESPIRÁTORECH a provedou potřebnou dezinfekci rukou.

Děti při pobytu v mateřské škole nemusí mít respirátory ani roušky.

ZDE se prosím seznamte s letákem MŠMT.

Do mateřské školy přiveďte pouze dítě zdravé, bez příznaku onemocnění (rýma, kašel, aj.).

Návrat dětí do MŠ nebude jednoduchý, ale věříme, že společnými silami se nám podaří dodržovat nastavená pravidla.

 Vážení rodiče,

dle aktuálních informací MŠMT od pondělí 12.4.2021 nastupují do MŠ pouze PŘEDŠKOLÁCI (děti, které podléhají povinné předškolní docházce).

Předškoláci mohou být ve skupině v  max. počtu do 15 dětí. Z tohoto důvodu dojde dočasně k rozdělení předškoláků do 1. 2. a 3. třídy.  Rozpis předškoláků na jednotlivé třídy bude vyvěšen na vchodových dveřích každé třídy.

Předškoláci MŠ by měli být testováni antigenními testy 2xtýdně. Prozatím není dle MŠMT jasná informace, jak budou testy probíhat, zda budou testy prováděny v MŠ nebo  budou zákonní zástupci testovat děti doma. Testování by mělo být prováděno každé pondělí a čtvrtek.

Všechny třídy budou v provozu od 6:00 do 16:00h.

Tyto informace z MŠMT jsou předběžné a vše se může do 12.4.2021 ještě pozměnit. O všech změnách Vás budeme včas informovat. Prosíme o důsledné sledování aktuálních informací na webu mateřské školy.

Děkujeme.

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje omezení provozu MŠ a pokračuje se v dosavadním režimu.

Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Vážení rodiče,

v současné době nadále trvá omezení provozu mateřských škol.  Z tohoto důvodu bude i v následujících dnech probíhat distanční výuka dětí v dosavadním režimu. Návrat dětí do MŠ závisí na rozhodnutí vlády, o veškerých změnách aktuálního stavu Vás budeme informovat.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

  • do datové schránky školy /ID datové schránky typkwz8/,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./,
  • poštou /Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 735 41 Petřvald/,
  • osobní podání /MŠ 2. května 1654, Petřvald/.

Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

  1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ /záložka DOKUMENTY - ZÁPIS/ dokumenty.

 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

 - EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.

Tyto tiskopisy řádně vyplňte a na všech potřebných místech podepište! 

+ přidejte

  1. RODNÝ LIST DÍTĚTE - naskenujte, příp. okopírujte. 

+ přidejte

       3. Kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Případné alergie a jiné zdravotní komplikace dítěte potvrdí lékař dodatečně.

       4. Pokud máte veškeré náležitosti splněny, podejte všech pět potřebných dokumentů

  • osobně do 4. 5. 2021,
  • v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2021.

Pokud nebudete stahovat tiskopisy z internetových stránek, můžete si je osobně vyzvednout na pracovišti MŠ 2. května 1654, a to ve dnech 14. - 15. 4. 2021 v době od 7:00 - 16:00 hod.

 

V případě dotazů volejte denně po - pá v době od 7,00 – 9,00 hod. na tel. č. 596 542 981.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda 

omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod.

do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 Omezen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

 

 Péči o děti pro zaměstnance kritické infrastruktury, bude zajišťovat:

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa           Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 psč. 73514

Ředitelka        Mgr. Marie Bardoňová

Telefon           596 521 428

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Školné

Upozorňujeme rodiče, že za měsíc březen 2021 jim bude inkasováno celé školné, a to z důvodu, že ještě přesně nevíme, jak dlouho bude mateřská škola vládou uzavřena. V případě, že by bylo zavřeno celý březen, bude školné 0,- Kč. V případě, že bude mateřská škola otevřena v měsíci březnu jeden týden, bude školné stanoveno poměrnou částí. Děkujeme za pochopení.

Informace ohledně distanční výuky sledujte na stránkách každého pracoviště mateřské školy.

 

 

 V době jarních prázdnin (22.2. – 26. 2. 2021) bude provoz na všech pracovištích MŠ v běžném režimu pro přihlášené děti.

 

 

 

 

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

 

  Ve všech našich mateřských školách bude v době letních

   prázdnin provoz přerušen

       od 26. července do 6. srpna 2021.

 

 Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy ze všech

   pracovišť v době letních prázdnin, bude provoz zajištěn takto:

 

  Pracoviště 2. května 1654 

    od 1. - 23. července 2021

od 26. července do 6. srpna 2021 – provoz zcela přerušen

        od 9. srpna do 31. srpna 2021.

 

   Pracoviště K Muzeu 257:

              provoz bude pouze pro přihlášené děti ve dnech           

od 30. - 31. 8. 2021,

 a to pouze pro děti z tohoto pracoviště!

 

    Pracoviště Závodní 822 a Šenovská 356

      provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2021.

      Děti z těchto pracovišť budou po celé letní prázdniny, včetně

       přípravného týdne docházet na pracoviště 2. května 1654.

 

 

V Petřvaldě dne 10. 2. 2021

                                                                           Bc. Andrea Doffková

                                                                         ředitelka mateřské školy