hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024.

 

Zápis se koná 2. a 3. května 2023 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte
  • Vzetí na vědomí
  • Rodný list dítěte
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte může vyzvednout ve dnech 12. - 13. 4. 2023 na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654,

a to v době od 8:00 do 16:00 hod.

 

Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ (https://www.mspetrvald.cz) – záložka Dokumenty – Zápis dítěte do MŠ š. r. 2023/2024.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

V Petřvaldě dne 13. 2. 2023                               Mgr. Andrea Doffková                                                                              ředitelka mateřské školy

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ v týdnu 30.1.-3.2.2023 a harmonogram týdne.

Autobus – 25 dětí + 4 pedagogický doprovod – Autodoprava Ševčík

12:10  odjezd od MŠ 2. května 1654, Petřvald

12:15  odjezd od MŠ K Muzeu 257, Petřvald

12:20  odjezd od MŠ Závodní 822, Petřvald

12:25  odjezd od MŠ Šenovská 356, Petřvald

13:25  příjezd Bílá

16:20 odjezd z Bílé

17:15 – 17:25         příjezd k MŠ Petřvald

 

13:50 – 14:50         výuka

14:50 – 15:05         přestávka na svačinku

15:05 – 16:05         výuka

 

UKÁZKOVÁ HODINA (PÁTEK) – cca 15:15

Slavnostní ukončení – cca 15:50

 

Nezapomeňte dětem, které mají vlastní vybavení, namazat a seřídit lyže, podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. brýle.

 

 

OZNAMUJEME UZAVŘENÍ CELÉHO PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD PÁTKU 23.12.2022 DO PÁTKU 30.12.2022

OMEZENÝ PROVOZ MŠ - V PONDĚLÍ 2.1.2023  BUDE V PROVOZU  PRACOVIŠTĚ 2. KVĚTNA (BŘEZINY) A TO POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

PROVOZ MŠ V BĚŽNÉM ROZSAHU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 3.1.2023

 

 

V přihlašovacím systému sportovního spolku SUN Outdoor je připravený termín kurzu

Lyžujeme se sluníčkem",

Rodiče přihlašují děti on-line na webových stránkách 

Přihlášky SUN Outdoor (https://prihlaska.nabile.cz)

Prvním krokem je zapotřebí registrace. Pokud jste již registrováni, ale zapomněli jste heslo, zadejte resetovat heslo.

Po přihlášení vyplňte přihlášku, kterou najdete v sekci Zimní akce 2022-23 / Lyžujeme se sluníčkem - vytvořte přihlášku.

Termín kurzu: 30.1.-3.2.2023, odpoledne

 

Cena kurzu: 3090,- / dítě / kurz

Půjčovné: 590,- / dítě / kurz

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,  příspěvková organizace vyhlašuje druhý termín zápisu, tzv. ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023.

Zápis se koná 20. června 2022 od 9:00 do 14:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654. 

Zvláštní zápis je určen pouze pro osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění (nevztahuje se na ostatní cizince).

Rozhodnutí  o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do mateřské školy takto:

Z důvodu nahlášení malého počtu dětí v době velikonočních prázdnin, tj. ve čtvrtek 14. 4. 2022, bude v provozu pouze pracoviště 2. května 1654 (Březiny)

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ/ZŠ v týdnu 14.-18.3.2022 a harmonogram týdne.

Autobus – 34 dětí + 4 pedagogický doprovod – Autodoprava J.Ševčík

Dítě do MŠ přiveďte raději alespoň 45 min. před odjezdem autobusu, aby se stihlo v klidu nasvačit a obléct !!!

Vážení zákonní zástupci dítěte, pro které je ve školním roce 2022/23 předškolní vzdělávání povinné (dítě dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2022) dle § 34a, Školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2022/2023.