hearder.png
stin.jpg

Naše třídy


Provozujeme dvě třídy s celkovou kapacitou 36 dětí.

O Vaše děti se postaráme v provozní době našeho pracoviště od 6:30 do 16:30 hod.

Dle provozní doby jednotlivých tříd se děti spojují a přesunují, bližší informace naleznete níže.

 

1. třída - sovičky
 
• O Vaše děti pečují paní učitelky: Mgr. Bc. Žaneta Vychodilová
  Bc. Markéta Čájová
  
Typ třídy: věkově heterogenní (děti od 3 do 7 let)
 
Provozní doba třídy: 6:30 - 16:30 hod.
 
Ranní příchody dětí: 6:30 - 7:30 hod.
 
Vyzvedávání děti: 11:45 - 12:00 hod.
  14:30 - 16:30 hod.
 
Umístění: První třída vpravo na chodbě mateřské školy.
 

 

 

2. třída - lištičky
 
• O Vaše děti pečují paní učitelky: Markéta Wanecká
  Hana Janečková
 
Celková kapacita třídy: 18 dětí.
 
Typ třídy: věkově heterogenní (děti od 3 do 7 let)
 
Provozní doba třídy:
7:45 - 14:30 hod. - lichý týden 
7:45 - 15:00 hod. - sudý týden 
(mimo tuto dobu jsou děti na 1. třidě ) 
 
 
 
 
Ranní příchody dětí: 6:30 - 7:30 hod. (děti se scházejí na 1. třídě)
  7:45 - 8:00 hod.
 
Vyvedávání děti:
11:45 - 12:00 hod.
 
Sudý týden:
14:30 - 15:00 hod.
15:00 - 16:30 hod. (děti se vyzvedávají na 1.třídě)
 
Lichý týden:
14:30 - 16:30 hod. (děti se vyzvedávají na 1.třídě)
 
 
 
 
 
 
Umístění:  Třída na konci chodby mateřské školy.
 

 

Společné prostory