hearder.png
stin.jpg

 O nás


  • Mateřská škola na ulici Závodní 822 v Petřvaldě je odloučeným pracovištěm Mateřské školy 2. května 1654 v Petřvaldě, ve které sídlí ředitelství i dalších odloučených pracovišť.
  • Naše mateřská škola se nachází v budově ZŠ a ZUŠ Petřvald, kde máme v provozu dvě věkově heterogenní třídy po 18 dětech.
  • Škola je vybavena novým nábytkem, na třídách mají děti k dispozici spoustu hraček, didaktických pomůcek, sportovních náčiní i hudebních nástrojů.
  • Stejně jako na všech ostatních pracovištích i my máme k dispozici vlastní zahradu, kde mají děti možnost sportovního vyžití a která by měla být v budoucnu doplněna o nové herní prvky.
  • V průběhu celého školního roku se pravidelně účastníme různých kulturních představení, do mateřské školy jezdí různé divadelní soubory, kouzelníci, speciálně vycvičení pejsci. Rovněž navštěvujeme solnou jeskyni a děti každoročně absolvují kurz předplavecké přípravy.

  

Náš pracovní kolektiv
vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Žaneta Vychodilová
učitelky mateřské školy: Markéta Wanecká
  Bc. Marketa Čájová
  Hana Janečková 
provozní pracovnice: Jiřina Kolářová

 

 

Naše mateřská škola

 

Naše zahrada

 

Naše poloha