hearder.png
stin.jpg

Vážení rodiče,

dovolte abychom Vás seznámili s organizací začátku nového školního roku 2021/2022: 

- Vstup do budovy a dále do šatny je umožněn pouze v rouškách a zdržování se v budově je možné pouze po dobu nezbytně nutnou.

- Příchod do MŠ zůstává i nadále pouze do 7:30 hod s platností pro všechny!

Dezinfekci na ruce využijte až při vstupu do MŠ (vpravo u botníků).

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Do MŠ potřebujete:

- papuče s pevnou patou,

- pyžamo opatřené poutky,

- náhradní oblečení včetně spodního prádla,

- boty na školní zahradu.

Prosíme vše dobře označte a podepište!

Jmenný seznam dětí najdete po příchodu do MŠ na dveřích šatny.

Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ Závodní 822