hearder.png
stin.jpg
Aktuální informace školní jídelny

 

 
Prosíme rodiče, aby upřednostnili platbu za stravné a školné PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
na číslo účtu shodné i pro platbu za školné: 172 785 63 49 / 0800
 
Můžete využít platbu formou trvalého příkazu.
Celodenní stravné - děti do 6 let                                                920 Kč měsíčně
Celodenní stravné  - děti s odloženou školní docházkou             1 058 Kč měsíčně
Přeplatky budou vraceny na váš účet v následujícím měsíci.
 
Variabilní symbol pro platbu stravného:
MŠ 2. května       1
MŠ K Muzeu        4
MŠ Šenovská       5
 
Specifický symbol pro platbu stravného:
třída, kterou dítě navštěvuje
MŠ 2. května         1, 2, 3
MŠ K Muzeu          1, 2
MŠ Šenovská         1, 2
 
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte příjmení dítěte.
 
Platby v hotovosti budeme přijímat pouze ve vyjímečných případech.
 
Cena stravného:
Děti celodenní do 6 let                                                 40,- Kč / den
Děti celodenní s odloženou školní docházkou                  46,- Kč / den
 
Ostatní náležitosti jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny: