hearder.png
stin.jpg

Meziškolkové sportovní závody 14.12.2023

Víceúčelová hala Gymnázia a OA Orlová

registrace: od 16:00hodin

zahájení soutěží: od 16:30hodin

ukončení akce cca: 18:00hodin

 

Instrukce k průběhu akce:

Prosíme všechny zúčastněné děti, aby sebou měly boty se světlou podrážkou, sportovní oblečení a hlavně pití.

Registrace bude probíhat od 16:00 (prosím nechoďte dříve) a následně 16:30 bude velký start závodů.

Předpokládaný konec je pak plánován na 18:00.

Rodiče si s dítětem vyzvednou tričko u registračního stolu (u vstupu do haly) a poté dítě předají trenérovi. Po skončení akce si zase dítě od trenéra vyzvednou.

 

Po předání dětí prosíme rodiče, vzhledem k malým prostorům v hale pro diváky, o následující. V botách lze vstupovat pouze na „vyhlídkovou tribunu“ (malá kapacita). BEZ BOT lze pak vstoupit také na plochu tělocvičny, kdy boty si musíte ponechat na sběrném místě před vstupem na palubovku. Opravdu ŽÁDÁME všechny rodiče, kteří budou sledovat své děti z palubovky, aby nevstupovali na plochu v OBUVI.

 

Děkujeme za důvěru v rozvoji Vašich ratolestí a řízením se pokynů pořadatelů přímo na akci.

 

pondělí 4.12.    Mikulášská pohádka s myškou

                           Klárkou a veverkou Terkou

                          program i balíčky hrazeny z fondu rodičů

 

čtvrtek 7.12.    Čertovské posezení v peklíčku

                          besídka 1.třídy v 15:00hodin

 

pátek  8.12.     Knihovna + SVČ DOMEK

                          předškolní děti budou mít dřívější

                          svačinku, v 8hodin odcházíme z MŠ

 

úterý 12.12.      Vánoční besídka

                          2.třída začátek v 15:00hodin

 

čtvrtek 14.12.   Vystoupení dětí 1.třídy v DPS

                         v dopoledních hodinách

 

čtvrtek 14.12.   Zakončení sportovních školek

                                   informace na letáku

                               

pondělí 18.12.   Andělské zvonění – posezení u vánočního stromku

                        s nadílkou, tradicemi a koledami. Děti mohou přijít

                        v kostýmu  anděla – př. světlé oblečení, křídla.

 

Sportovky: 5.12

Bruslení: 5.12.  


Středa 29.11.2023
            Zábavně-preventivní výukový program

                                                       CHOVÁNÍ A PRAVIDLA 

                                         dopolední akce pro děti bude hrazena z fondu rodičů.

pátek 3.11.       Knihovna + SVČ Domek

                        akce přeložena z 20.10., děti přijdou do    

                        MŠ o něco dříve, aby se stihly nasvačit,

                        po osmé hodině, již odcházejí na autobus

čtvrtek 9.11.     Větrná pohádka s myškou

                          Klárkou a veverkou Terkou

                          divadlo bude hrazeno z fondu rodičů

čtvrtek 9.11.     Podzimní dýňování

                           začátek kreativní akce pro rodiče a

                          jejich děti od 14:30 hodin, na tvoření si

                          prosím přineste dýni, nožík a svíčku,

                          bližší informace na nástěnce v MŠ

pátek 17.11.      Státní svátek - MŠ uzavřena

pátek 24.11.      Knihovna + SVČ Domek

                          děti budou mít opět nachystanou dřívější

                         svačinku, po osmé hodině odcházejí na autobus

Sportovky:               7.11./14.11./21.11./28.11.

Bruslení:                  7.11./14.11./21.11./28.11.

úterý 10.10.     Divadlo v MŠ 8:30 hodin

                         bude hrazeno z fondu rodičů

 

pátek 20.10.    Knihovna + SVČ Domek    přeloženo na 3.11.

                        budoucí školáci přijdou v tento den

                        okolo půl osmé, z důvodu dřívější

                        svačiny

 26. – 27.10.    Podzimní prázdniny MŠ uzavřena

                        provoz pro nahlášené děti MŠ 2.května 1654

 

pondělí 30.10.    Vánoční focení dětí v 10:00 hodin

 

SPORTOVKY úterý 15:00  3.10./10.10./17.10./24.10./31.10.

Bruslení      úterý             3.10./10.10./17.10./24.10./31.10.

pátek 1.9.        zahájení provozu mateřské školy v plném rozsahu

 

čtvrtek 7.9.         Třídní schůzka rodičů

                         se uskuteční v jídelně mateřské školy v 15:30 hodin

 

středa 13.9.        Myška Klárka a veverka Terka ve školce

                           divadelní společnost Ententýky, přijede do naší MŠ, vstupné bude

                           hrazeno z fondu rodičů

 

 čtvrtek 28.9.      Státní svátek - provoz MŠ uzavřen                   

 

pátek 29.9.          Knihovna +  tvoření ve SVČ Domek

                          budoucí školáci přijdou v tento den do školky v 7:30 hod.,

                          z důvodu dřívější svačiny a následnému odchodu na  

                          autobus po osmé hodině