hearder.png
stin.jpg

Rozpočet MŠ na rok 2023


Rada města Petřvaldu na své 1. schůzi dne 09.11.2022 po projednání schválila:

  • usnesením č. 1/4 rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace na rok 2023
  • usnesením č. 1/8 střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace na rok 2024 a 2025

Rozpočet MŠ na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2024 a na rok 2025

Návrh rozpočtu MŠ 2023


  • V souladu s pravidly rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Petřvald zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2023.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2024 a na rok 2025

Rozpočet MŠ na rok 2022


  • V souladu s pravidly rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Petřvald zveřejňujeme schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024.

Rozpočet MŠ na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2023 a na rok 2024

Návrh rozpočtu MŠ 2022


  • V souladu s pravidly rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Petřvald zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2022.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2023 a na rok 2024

Rozpočet MŠ na rok 2021


Rada města  Petřvald na své 45. schůzi dne 9. 11. 2020 schválila usnesením č. 45/286, bod b) rozpočet a usnesením č. 45/286, bod f) střednědobý výhled Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace. 

Rozpočet na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a na rok 2023