hearder.png
stin.jpg

 

Stravné a školné od 1. 3. 2023

S účinností od 1. 3. 2023 v souvislostí s navyšováním cen potravin jsme nuceni navýšit cenu za stravné.

Pro pracoviště 2. května, K Muzeu 257 a Šenovská 356 jsou nové ceny stravného stanoveny takto:

celodenní stravné pro děti 3-6leté - 46 Kč

celodenní stravné pro děti 7leté a starší  - 52 Kč

polodenní stravné pro děti 3-6leté - 37 Kč

polodenní stravné pro děti starší 7leté a starší - 43 Kč

cizí strávníci - 70 Kč

 

Pracoviště  Závodní 822

Na tomto pracovišti zajišťuje stravování ZŠ a ZUŠ Petřvald, bližší informace naleznete na jejich internetových stránka www.zsazuspetrvald.cz.

 

 

 

Prosíme rodiče, aby upřednostnili platbu za stravné a školné PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na číslo účtu MŠ: č. účtu  1727856349/0800

Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

                               

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022


 
pro pracoviště 2. května, K Muzeu 257 a Šenovská 356
 
celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 37 Kč
celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 43 Kč
polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 29 Kč
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 35 Kč
cizí strávníci - 58 Kč

Bližší informace naleznete v menu daného pracoviště a nebo můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny paní Ivetu Tomisovou na tel.: 596 542 982.

 

Na základě ceny stravného pro školní rok 2021/2022, prosíme o zasílání pravidelné měsíční zálohy na stravné ve výši:

Celodenní stravné - děti do 6 let                                                851 Kč měsíčně

Celodenní stravné  - děti s odloženou školní docházkou            989 Kč měsíčně

Přeplatky na stravném budou vraceny na váš účet v následujícím měsíci.

 

 

 Pracoviště  Závodní 822

Na tomto pracovišti zajišťuje stravování ZŠ a ZUŠ Petřvald, bližší informace naleznete na jejich internetových stránka www.zsazuspetrvald.cz.  

Úplata za vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022


Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 je stanovena na částku 240,- Kč.

  • Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
  • Plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy, prostřednictvím České pošty nebo převodem na běžný účet mateřské školy.
  • Stanovené měsíční výše úplaty nelze pro daný kalendářní měsíc kombinovat v poměru odpovídajícím docházce dítěte.

 

 Osvobozen od úplaty je

  • zákonný zástupce dítěte v posledním ročníku předškolního vzdělávání. 
  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.

 

 

 

Úplata za školní stravování


 

• Pracoviště 2. května, K Muzeu 257 a Šenovská 356

Ceny stravného pro školní rok 2019/2020
celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 34 Kč
celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 37 Kč
polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 27 Kč
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 30 Kč
cizí strávníci - 53 Kč

Bližší informace naleznete v menu daného pracoviště a nebo můžete kontaktovat vedoucí školní jidelny paní Ivetu Tomisovou na tel.: 596 542 982.


 

Pracoviště  Závodní 822

Na tomto pracovišti zajišťuje stravování ZŠ a ZUŠ Petřvald, bližší informace naleznete na jejich internetových stránka www.zsazuspetrvald.cz.