hearder.png
stin.jpg

3.10. SVČ DOMEK - tvoření s předškoláky od 9,45

12.10. DIVADLO TERKA - Adaptační pohádka v 9h,  cena 60,- Kč na dítě hrazeno  z prostředků Spolku rodičů

21.10. KNIHOVNA - LITERÁRNÍ CHVILKA od 9,45 h, určeno pro děti předškolního věku

26. - 27. Provoz uzavřen, pro přihlášené děti je zajištěn na pracovišti MŠ 2.května

 

Kroužky:

Sportovní bude se konat vždy ve čtvrtky od 15 h

Termíny: 6, 13, 20, 27.10

Bruslení: první lekce ve středu 5.10. odjezd od MŠ v 8 hodin celkem bude 10 lekcí poslední 14.12.

dětem prosím dejte zimní oblečení  - oteplovačky, bundu, rukavice a cyklistickou helmu,

brusle mají možnost zapůjčit na zimním stadionu, kdo má své vezme si je s sebou.

Děti doveďte do 7,30 aby se stihly nasvačit před odjezdem.

Úhrada: bruslení bude uhrazeno po ukončení kurzu podle docházky jednotlivých dětí.

26.10. bruslení zrušeno - podzimní prázdniny, bude nahrazeno 14.12.