hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do mateřské školy takto:

Přijaté děti


- pracoviště 2. května 1654

       

1.

MSPe

21/02/2023

 

přijat/a

 

16.

MSPe

21/53/2023

 

přijat/a

2.

MSPe

21/03/2023

 

přijat/a

 

17.

MSPe

21/55/2023

 

přijat/a

3.

MSPe

21/09/2023

 

přijat/a

 

18.

MSPe

21/56/2023

 

přijat/a

4.

MSPe

21/15/2023

 

přijat/a

 

19.

MSPe

21/57/2023

 

přijat/a

5.

MSPe

21/22/2023

 

přijat/a

 

20.

MSPe

21/60/2023

 

přijat/a

6.

MSPe

21/23/2023

 

přijat/a

 

21.

MSPe

21/63/2023

 

přijat/a

7.

MSPe

21/25/2023

 

přijat/a

 

22.

MSPe

21/67/2023

 

přijat/a

8.

MSPe

21/26/2023

 

přijat/a

 

23.

MSPe

21/72/2023

 

přijat/a

9.

MSPe

21/30/2023

 

přijat/a

 

24.

MSPe

21/77/2023

 

přijat/a

10.

MSPe

21/35/2023

 

přijat/a

 

25.

MSPe

21/83/2023

 

přijat/a

11.

MSPe

21/37/2023

 

přijat/a

 

26.

MSPe

21/88/2023

 

přijat/a

12.

MSPe

21/47/2023

 

přijat/a

 

27.

MSPe

21/92/2023

 

přijat/a

13.

MSPe

21/48/2023

 

přijat/a

 

28.

MSPe

21/93/2023

 

přijat/a

14.

MSPe

21/49/2023

 

přijat/a

 

29.

MSPe

21/100/2023

 

přijat/a

15.

MSPe

21/50/2023

 

přijat/a

 

30.

MSPe

21/101/2023

 

přijat/a

 

- pracoviště K Muzeu 257

       

1.

MSPe

21/42/2023

 

přijat/a

 

10.

MSPe

21/69/2023

 

přijat/a

2.

MSPe

21/43/2023

 

přijat/a

 

11.

MSPe

21/74/2023

 

přijat/a

3.

MSPe

21/51/2023

 

přijat/a

 

12.

MSPe

21/84/2023

 

přijat/a

4.

MSPe

21/54/2023

 

přijat/a

 

13.

MSPe

21/85/2023

 

přijat/a

5.

MSPe

21/61/2023

 

přijat/a

 

14.

MSPe

21/86/2023

 

přijat/a

6.

MSPe

21/62/2023

 

přijat/a

 

15.

MSPe

21/89/2023

 

přijat/a

7.

MSPe

21/64/2023

 

přijat/a

 

16.

MSPe

21/97/2023

 

přijat/a

8.

MSPe

21/65/2023

 

přijat/a

 

17.

MSPe

21/99/2023

 

přijat/a

9.

MSPe

21/68/2023

 

přijat/a

           

 

- pracoviště Závodní 822

           

1.

MSPe

21/11/2023

 

přijat/a

 

5.

MSPe

21/20/2023

 

přijat/a

2.

MSPe

21/12/2023

 

přijat/a

 

6.

MSPe

21/27/2023

 

přijat/a

3.

MSPe

21/14/2023

 

přijat/a

 

7.

MSPe

21/59/2023

 

přijat/a

4.

MSPe

21/19/2023

 

přijat/a

     

 

   

 

- pracoviště Šenovská 356

       

1.

MSPe

21/04/2023

 

přijat/a

 

6.

MSPe

21/39/2023

 

přijat/a

2.

MSPe

21/08/2023

 

přijat/a

 

7.

MSPe

21/40/2023

 

přijat/a

3.

MSPe

21/13/2023

 

přijat/a

 

8.

MSPe

21/66/2023

 

přijat/a

4.

MSPe

21/32/2023

 

přijat/a

 

9.

MSPe

21/78/2023

 

přijat/a

5.

MSPe

21/33/2023

 

přijat/a

 

10.

MSPe

21/91/2023

 

přijat/a

 

 

Nepřijaté děti


 

MSPe

21/34/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/41/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/17/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/52/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/24/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/98/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/70/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/18/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/45/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/76/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/81/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/94/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/21/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/79/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/87/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/44/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/82/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/75/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/16/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/10/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/95/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/01/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/96/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/90/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/36/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/05/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/80/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/29/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/06/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/38/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/28/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/71/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/31/2023

 

nepřijat/a

   

MSPe

21/58/2023

 

nepřijat/a

 

MSPe

21/46/2023

 

nepřijat/a

     

 

   

 

Přerušené správní řízení


1.

MSPe

21/07/2023

2.

MSPe

21/73/2023

 

Číslo jednací:: MSPe  28/2023

V Petřvaldě dne 30. 5. 2023                                                                      

 

  Mgr. Andrea Doffková
  ředitelka mateřské školy