hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024.

 

Zápis se koná 2. a 3. května 2023 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte
  • Vzetí na vědomí
  • Rodný list dítěte
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte může vyzvednout ve dnech 12. - 13. 4. 2023 na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654,

a to v době od 8:00 do 16:00 hod.

 

Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ (https://www.mspetrvald.cz) – záložka Dokumenty – Zápis dítěte do MŠ š. r. 2023/2024.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

V Petřvaldě dne 13. 2. 2023                               Mgr. Andrea Doffková                                                                              ředitelka mateřské školy