hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,  příspěvková organizace vyhlašuje druhý termín zápisu, tzv. ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023.

Zápis se koná 20. června 2022 od 9:00 do 14:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654. 

Zvláštní zápis je určen pouze pro osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění (nevztahuje se na ostatní cizince).

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
  • Beru na vědomí
  • Doklad totožnosti dítěte, platný průkaz totožnosti zákonného zástupce (vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu nebo se záznamem o udělení dočasné
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte může po předchozí tel. domluvě vyzvednout průběžně na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654,

a to v době od 9:00 do 13:00 hod. Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ.

 

V Petřvaldě dne 1. 6. 2022 

                                            Mgr. Andrea Doffková

                                           ředitelka mateřské školy