hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Rozhodnutí  o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do mateřské školy takto:

Přijaté děti

- pracoviště 2. května 1654       

1.

MSPe

15/02/2022

 

přijat/a

 

16.

MSPe

15/52/2022

 

přijat/a

2.

MSPe

15/03/2022

 

přijat/a

 

17.

MSPe

15/54/2022

 

přijat/a

3.

MSPe

15/05/2022

 

přijat/a

 

18.

MSPe

15/56/2022

 

přijat/a

4.

MSPe

15/08/2022

 

přijat/a

 

19.

MSPe

15/60/2022

 

přijat/a

5.

MSPe

15/10/2022

 

přijat/a

 

20.

MSPe

15/61/2022

 

přijat/a

6.

MSPe

15/14/2022

 

přijat/a

 

21.

MSPe

15/64/2022

 

přijat/a

7.

MSPe

15/16/2022

 

přijat/a

 

22.

MSPe

15/66/2022

 

přijat/a

8.

MSPe

15/17/2022

 

přijat/a

 

23.

MSPe

15/72/2022

 

přijat/a

9.

MSPe

15/27/2022

 

přijat/a

 

24.

MSPe

15/73/2022

 

přijat/a

10.

MSPe

15/30/2022

 

přijat/a

 

25.

MSPe

15/80/2022

 

přijat/a

11.

MSPe

15/35/2022

 

přijat/a

 

26.

MSPe

15/81/2022

 

přijat/a

12.

MSPe

15/39/2022

 

přijat/a

 

27.

MSPe

15/84/2022

 

přijat/a

13.

MSPe

15/41/2022

 

přijat/a

 

28.

MSPe

15/85/2022

 

přijat/a

14.

MSPe

15/43/2022

 

přijat/a

 

29.

MSPe

15/86/2022

 

přijat/a

15.

MSPe

15/44/2022

 

přijat/a

 

30.

MSPe

15/87/2022

 

přijat/a

 

- pracoviště K Muzeu 257        

1.

MSPe

15/01/2022

 

přijat/a

 

8.

MSPe

15/46/2022

 

přijat/a

2.

MSPe

15/12/2022

 

přijat/a

 

9.

MSPe

15/47/2022

 

přijat/a

3.

MSPe

15/23/2022

 

přijat/a

 

10.

MSPe

15/49/2022

 

přijat/a

4.

MSPe

15/24/2022

 

přijat/a

 

11.

MSPe

15/51/2022

 

přijat/a

5.

MSPe

15/31/2022

 

přijat/a

 

12.

MSPe

15/59/2022

 

přijat/a

6.

MSPe

15/34/2022

 

přijat/a

 

13.

MSPe

15/79/2022

 

přijat/a

7.

MSPe

15/45/2022

 

přijat/a

 

14.

MSPe

15/88/2022

 

přijat/a

 

- pracoviště Závodní 822      

1.

MSPe

15/04/2022

 

přijat/a

 

5.

MSPe

15/58/2022

 

přijat/a

2.

MSPe

15/06/2022

 

přijat/a

 

6.

MSPe

15/77/2022

 

přijat/a

3.

MSPe

15/09/2022

 

přijat/a

 

7.

MSPe

15/78/2022

 

přijat/a

4.

MSPe

15/55/2022

 

přijat/a

           

  

 - pracoviště Šenovská 356        

1.

MSPe

15/18/2022

 

přijat/a

 

7.

MSPe

15/48/2022

 

přijat/a

2.

MSPe

15/21/2022

 

přijat/a

 

8.

MSPe

15/62/2022

 

přijat/a

3.

MSPe

15/32/2022

 

přijat/a

 

9.

MSPe

15/74/2022

 

přijat/a

4.

MSPe

15/33/2022

 

přijat/a

 

10.

MSPe

15/75/2022

 

přijat/a

5.

MSPe

15/38/2022

 

přijat/a

 

11.

MSPe

15/76/2022

 

přijat/a

6.

MSPe

15/42/2022

 

přijat/a

 

12.

MSPe

15/89/2022

 

přijat/a

 

Nepřijaté děti

1.

MSPe

15/13/2022

 

nepřijat/a

 

14.

MSPe

15/71/2022

 

nepřijat/a

2.

MSPe

15/26/2022

 

nepřijat/a

 

15.

MSPe

15/70/2022

 

nepřijat/a

3.

MSPe

15/53/2022

 

nepřijat/a

 

16.

MSPe

15/67/2022

 

nepřijat/a

4.

MSPe

15/82/2022

 

nepřijat/a

 

17.

MSPe

15/22/2022

 

nepřijat/a

5.

MSPe

15/50/2022

 

nepřijat/a

 

18.

MSPe

15/29/2022

 

nepřijat/a

6.

MSPe

15/15/2022

 

nepřijat/a

 

19.

MSPe

15/37/2022

 

nepřijat/a

7.

MSPe

15/19/2022

 

nepřijat/a

 

20.

MSPe

15/63/2022

 

nepřijat/a

8.

MSPe

15/57/2022

 

nepřijat/a

 

21.

MSPe

15/68/2022

 

nepřijat/a

9.

MSPe

15/20/2022

 

nepřijat/a

 

22.

MSPe

15/36/2022

 

nepřijat/a

10.

MSPe

15/07/2022

 

nepřijat/a

 

23.

MSPe

15/25/2022

 

nepřijat/a

11.

MSPe

15/11/2022

 

nepřijat/a

 

24.

MSPe

15/28/2022

 

nepřijat/a

12.

MSPe

15/69/2022

 

nepřijat/a

 

25.

MSPe

15/40/2022

 

nepřijat/a

13.

MSPe

15/83/2022

 

nepřijat/a

           

 

 Č.j.: MSPe  22/2022  
V Petřvaldě dne 31.5.2022   
  Mgr. Andrea Doffková
   ředitelka mateřské školy