hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2022/2023.

 

Zápis se koná 3. a 4. května 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu zákonný zástupce dítěte předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
  • Tiskopis BERU NA VĚDOMÍ (po předčtení směrnic: Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

+

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • Platný PRŮKAZ TOTOŽNOSTI zákonného zástupce
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE a tiskopis BERU NA VĚDOMÍ si zákonný zástupce dítěte může vyzvednout ve dnech 6. - 7. 4. 2022

na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654,

a to v době od 8:00 do 16:00 hod.

 

Veškeré potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

                                                                                                                                                                                         Mgr. Andrea Doffková

                                                                    ředitelka mateřské školy