hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, děti podléhající povinné předškolní docházce, tj. jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ (všichni předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

Každý zákonný zástupce (bez ohledu na to, zda dítě je nebo není předškolák) obdržel na třídě složenku na úhradu školného ve výši 240,- Kč měsíčně.

V případě, že je Vaše dítě předškolák nebo má odloženou školní docházku, školné neplaťte!  V tom případě si rovněž nezapomeňte od září 2021 zrušit trvalé příkazy na platby školného ve výši 240,- Kč ve Vaší bance.

Údaje ze složenky – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol využijte pro platby měsíčních záloh na stravné ve výši 851,- Kč (989,- Kč děti s odloženou školní docházkou). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést jméno a příjmení dítěte!!

 

Kolektiv MŠ