hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Zveme všechny zákonné zástupce dětí na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se budou konat

ve čtvrtek 9. 9. 2021 15:30 hod. na příslušném pracovišti MŠ, které dítě navštěvuje.

(Bližší informace o třídních schůzkách budou poskytnuty přímo na třídách.)