hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

 

Školné pro přihlášené děti k prázdninovému provozu 2021 :

Úplata za měsíc červenec je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Prosíme rodiče, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, proveďte platbu školného za měsíc červenec a srpen převodem na účet č. 1727856349/0800.  Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

Platby školného za prázdninový provoz uhraďte nejpozději do 15. 7. 2021.

Rodiče, kteří v období prázdnin nepřihlásili dítě k docházce do MŠ, školné za tyto dva letní měsíce nehradí.