hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do mateřské školy takto:

Přijaté děti

- pracoviště 2. května 1654    

 

1.

MSPe

42/1

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/54

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/6

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/55

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/7

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/64

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/8

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/65

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/23

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/66

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/27

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/68

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/34

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/78

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/39

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/79

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/41

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/80

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/42

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/87

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/46

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/102

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/53

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/103

/2021

přijat/a

 

- pracoviště K Muzeu 257    

 

1.

MSPe

42/10

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/48

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/18

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/50

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/19

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/58

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/22

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/76

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/24

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/81

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/28

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/88

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/38

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/89

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/40

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/91

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/47

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/93

/2021

přijat/a

 

- pracoviště Závodní 822    

 

1.

MSPe

42/2

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/72

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/3

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/73

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/13

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/74

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/15

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/75

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/21

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/77

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/43

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/84

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/44

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/90

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/49

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/92

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/51

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/106

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/57

/2021

přijat/a

         

 

 

- pracoviště Šenovská 356     

 

1.

MSPe

42/4

/2021

přijat/a

15.

MSPe

42/60

/2021

přijat/a

2.

MSPe

42/5

/2021

přijat/a

16.

MSPe

42/61

/2021

přijat/a

3.

MSPe

42/11

/2021

přijat/a

17.

MSPe

42/71

/2021

přijat/a

4.

MSPe

42/12

/2021

přijat/a

18.

MSPe

42/83

/2021

přijat/a

5.

MSPe

42/14

/2021

přijat/a

19.

MSPe

42/85

/2021

přijat/a

6.

MSPe

42/20

/2021

přijat/a

20.

MSPe

42/86

/2021

přijat/a

7.

MSPe

42/26

/2021

přijat/a

21.

MSPe

42/94

/2021

přijat/a

8.

MSPe

42/31

/2021

přijat/a

22.

MSPe

42/96

/2021

přijat/a

9.

MSPe

42/32

/2021

přijat/a

23.

MSPe

42/98

/2021

přijat/a

10.

MSPe

42/36

/2021

přijat/a

24.

MSPe

42/99

/2021

přijat/a

11.

MSPe

42/37

/2021

přijat/a

25.

MSPe

42/104

/2021

přijat/a

12.

MSPe

42/45

/2021

přijat/a

26.

MSPe

42/107

/2021

přijat/a

13.

MSPe

42/56

/2021

přijat/a

27.

MSPe

42/108

/2021

přijat/a

14.

MSPe

42/59

/2021

přijat/a

   

 

   

 

Nepřijaté děti

1.

MSPe

42/9

/2021

nepřijat/a

12.

MSPe

42/69

/2021

nepřijat/a

2.

MSPe

42/16

/2021

nepřijat/a

13.

MSPe

42/70

/2021

nepřijat/a

3.

MSPe

42/17

/2021

nepřijat/a

14.

MSPe

42/82

/2021

nepřijat/a

4.

MSPe

42/29

/2021

nepřijat/a

15.

MSPe

42/95

/2021

nepřijat/a

5.

MSPe

42/30

/2021

nepřijat/a

16.

MSPe

42/97

/2021

nepřijat/a

6.

MSPe

42/33

/2021

nepřijat/a

17.

MSPe

42/100

/2021

nepřijat/a

7.

MSPe

42/35

/2021

nepřijat/a

18.

MSPe

42/101

/2021

nepřijat/a

8.

MSPe

42/52

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/105

/2021

nepřijat/a

9.

MSPe

42/62

/2021

nepřijat/a

19.

MSPe

42/109

/2021

nepřijat/a

10.

MSPe

42/63

/2021

nepřijat/a

20.

MSPe

42/110

/2021

nepřijat/a

11.

MSPe

42/67

/2021

nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 Č.j.: MSPe 46/2021

 V Petřvaldě dne 28. 5. 2021                                                                      

                                                              Bc. Andrea Doffková

                                                             ředitelka mateřské školy