hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 10. 5. 2021 je provoz MŠ bez omezení. Do školky mohou přijít všechny děti.  V případě, že dítě nenastoupí, informujte nás o jeho absenci na tel. číslech 596 542 981, 596 542 982, 596 542 983. 

Třídy budou fungovat v běžném režimu, tak jak tomu bylo před omezením, včetně provozu slučování tříd v ranních a odpoledních hodinách.

Testování dětí již neprobíhá. Děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Rodiče musí mít při pohybu v MŠ zakrytá ústa a nos respirátorem, v prostorách MŠ se zdržují po nezbytně nutnou dobu (doba nezbytná pro předání, vyzvednutí dítěte).

Nadále nebudou přebírány děti, které vykazují známky onemocnění (rýma, kašel, teplota…). V případě alergie (alergická rýma, kašel) budeme požadovat potvrzení lékařem.