hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 20. července do 31. července 2020. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

  1. května 1654 provoz od 1. - 17. července a od 24. - 31. srpna 2020

přerušení provozu od 20. července do 21. srpna 2020

K Muzeu 257 provoz od 3. srpna do 31. srpna 2020

přerušení provozu od 1. července do 31. července 2020

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2020.

V přípravném týdnu (24. - 31. 8. 2020) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí (cca duben 2020). 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 19. června 2020.