hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 ZMĚNA

 (ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ K MUZEU 257 A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ ŠENOVSKÁ 356)

OD 1. 11. 2017 DOJDE K ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ TÝKAJÍCÍ SE STRAVOVÁNÍ.

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ ZE ZMÍNĚMÝCH PRACOVIŠŤ MŠ BUDE OD TOHOTO DATA ZAJIŠŤOVAT ŠKOLNÍ JÍDELNA NA PRACOVIŠTI 2. KVĚTNA 1654 (MÍSTO ŠJ ZŠ NA ULICI ŠKOLNÍ).

PROSÍME, PLATBY NA 11. MĚSÍC ZAŠLETE NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY PETŘVALD 2. KVĚTNA 1654.

ČÍSLO ÚČTU (ČÚ) – 1727856349/0800) – DO TEXTU VLOŽTE JNÉNO, PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE A JAKO VARIABILNÍ SYMBOL (VS) UVEĎTE:

ZA MŠ K MUZEU - 4

ZA MŠ ŠENOVSKOU - 5

TRVALÝ PŘÍKAZ ZADEJTE VE VÝŠI 736,- KČ, A TO NEJPOZDĚJI DO 15. DNE DANÉHO MĚSÍCE (PŘEPLATKY BUDOU VRÁCENY V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI).

POKUD NEZRUŠÍTE TRVALÉ PŘÍKAZY A POVOLENÍ K INKASU NA ZŠ ŠKOLNÍ (DO 25.10. 2017), BUDOU VÁM VEŠKERÉ PLATBY ŠKOLOU VRÁCENY (TÝKÁ SE I ZÁLOHOVÝCH PLATEB NA LISTOPAD).

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PANÍ I. TOMISOVOU NA TEL. 596 542 982