hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 Společná tematická setkání pro rodiče

Vážení rodiče, rovněž v letošním školním roce pro Vás chystáme další setkání s externisty na nejrůznější zajímavá témata. Možná máte pocit, že zahájení školní docházky Vašeho dítěte do ZŠ je ještě hodně daleko, ale čas uteče jako voda a nástup do prvních tříd bude nevyhnutelný. Proto jsme si pro Vás i v tomto školním roce připravili spoustu zajímavých setkání, která Vám pomohou s usnadněním přechodu Vašich dětí právě do zmiňované základní školy.

Již v říjnu 2017 (vzhledem k časové náročnosti i dalších školních akcí) se bude realizovat na všech pracovištích společné sezení s paní logopedkou Mgr. Kateřinou  Wzatkovou, která si pro Vás připraví přednášku o logopedické prevenci u Vašich dětí (např. jak rozpoznat u dětí to, zda se jedná o fyziologický vývoj řeči a kdy je už potřeba vyhledat pomoc logopeda, jak předcházet patlavosti dětí, jak s dětmi cvičit nápravu jejich řeči a spoustu dalších zajímavých rad a odpovědí na Vaše otázky).

Dalším tematickým setkáním v měsíci říjnu bude posezení s panem prap. Bc. Martinem Miksou, který je ve služebním poměru u PČR a který přijal naše pozvání, aby přednesl zajímavé informace a rady, týkající se bezpečnosti Vašich dětí. Obsahem přednášky by měla být rizika při odchodu dětí z domu směrem do školy (zamykání domů/bytu, pohyb po veřejných, komunikacích), ale také to, jak rozpoznat a vést rozhovor s dítětem o situacích, které již zdaleka nesouvisí s přátelským chováním jeho spolužáků (tzv.,,šikana"), a jak v případě těchto zjištění dále postupovat. Pan prap. Bc. Martin Miksa bude připraven odpovídat na nejrůznější dotazy týkající se bezpečnosti Vašich dětí.

Tato setkání jsou zaměřená pro rodiče všech dětí a budeme rádi, pokud naší snahu využijete ke svému prospěchu.

Cílem vzájemné spolupráce je:
• usnadnit Vašim dětem přechod z MŠ do ZŠ, ale především získat kvalitní odpovědi na Vaše otázky.

Setkaní proběhnou na všech pracovištích naší MŠ, a to v termínech:

Pracoviště 2. května 1654
     3. 10. 2017   - 15:00 hod. - Logopedie - Mgr. Kateřina 

    Vzatková

    17. 10. 2017 - 15:00 hod. - PČR - prap. Bc. Martin Miksa

Odloučené pracoviště K Muzeu 257
    10. 10. 2017 - 15:00 hod. - Logopedie - Mgr. Kateřina    

    Vzatková

     19. 2017 - 15:00 hod. - PČR - prap. Bc. Martin Miksa

Odloučení pracoviště Závodní 822
      3. 10. 2017   - 15:00 hod. - PČR - prap. Bc. Martin Miksa

     17. 10. 2017 - 15:00 hod. - Logopedie - Mgr. Kateřina

     Vzatková

Odloučení pracoviště Šenovská 356
    10. 10. 2017 - 15:00 hod. - PČR - prap. Bc. Martin Miksa

    19. 2017 - 15:00 hod. - Logopedie - Mgr. Kateřina Vzatková

                                                                           
Během setkání se o Vaše děti (navštěvující MŠ) postarají naše p. učitelky.

 

Děkujeme za Váš zájem a účast.