hearder.png
stin.jpg

Stravné


 Ceny stravného od 3. 1. 2022

celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 37 Kč

celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 43 Kč

polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 29 K
 
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 35 Kč
 
cizí strávníci - 65 Kč
 
 Platby za stravné je možno hradit bezhotovostní platbou, ve vyjímečných případech hotově.
Podrobné informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny /výdejny/.
 

 

Bezhotovostní platba

Stravné se hradí formou trvalého platebního příkazu na účet MŠ takto:

Částka:

851 Kč děti do 6 let

989 Kč děti s odloženou školní docházkou

Číslo účtu: 1727856349/0800
Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení stravnika
Variabilní symbol: 1 - pro MŠ 2. května
  4 - pro MŠ K Muzeu
  5 - pro MŠ Šenovska
Specifický symbol třída 1, 2, 3 - pro MŠ 2. května
  třída 1, 2 - pro MŠ K Muzeu
  třída 1, 2 - pro MŠ Šenovská
Datum splatnosti: nejpozději do 20. dne daného měsíce

 

 

 

 

 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
Přeplatky za stravné budou po zúčtování, vráceny následujicí měsíc zpět na Váš účet.
 
 
 

Hotovostní platba

Platby za stravné můžete hradit v hotovosti takto:

Částka: počet pracovních dnů v měsíci x cena/den
Stravné vybírá: vedoucí školní jídelny Iveta Tomisová
Kde: na pracovišti 2. května 1654
Kdy: v pracovních dnech od 6:00 hod do 14:00 hod.
Termín úhrady: nejpozději do 20. dne daného měsíce