hearder.png
stin.jpg

Prosíme rodiče, aby upřednostnili platbu za stravné a školné PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM

na číslo účtu shodné i pro platbu za školné:      172 785 63 49 / 0800

 

Můžete využít platbu formou trvalého příkazu.

Celodenní stravné - děti do 6 let                                                920 Kč měsíčně

Celodenní stravné  - děti s odloženou školní docházkou                1 058 Kč měsíčně

Přeplatky budou vraceny na váš účet v následujícím měsíci.

 

Variabilní symbol pro platbu stravného:

MŠ 2. května       1

MŠ K Muzeu         4

MŠ Šenovská        5

 

Specifický symbol pro platbu stravného:

třída, kterou dítě navštěvuje

MŠ 2. května         1, 2, 3

MŠ K Muzeu           1,2

MŠ Šenovská         1,2

 

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte příjmení dítěte.

 

Platby v hotovosti budeme přijímat pouze ve vyjímečných případech.

 

Cena stravného:

Děti celodenní do 6 let                                                 40,- Kč / den

Děti celodenní s odloženou školní docházkou                     46,- Kč / den

 

Ostatní náležitosti jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny: