hearder.png
stin.jpg

Naše třídy


  Provozujeme tři třídy s celkovou kapacitou 84 dětí.

O Vaše děti se postaráme v provozní době našeho pracoviště od 6:00 do 16:00 hod.

Dle provozní doby jednotlivých tříd se děti spojují a přesunují, bližší informace naleznete níže.

 

1. třída
 
O Vaše děti pečují paní učitelky: Mgr. Bc. Andrea Doffková
  Kateřina Marenčáková
  Eva Zamazalová
 
Celková kapacita třídy: 28 dětí.
 
Typ třídy: věkově homogenní, určená zpravidla pro děti od 2 do 4 let
 
Provozní doba třídy: 6:00 - 16:00 hod.
 
Ranní příchody dětí: 6:00 - 8:00 hod. 
 
Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:30 hod. 
  14:30 - 16:00 hod.
 
Umístění: Třída se nachází v přízemí budovy. Hlavní vstupní dveře jsou označené "I.".
 
 
       

 

 

2. třída
 
O Vaše děti pečují paní učitelky: Renáta Nováková
  Barbora Sedláková
 
Celková kapacita třídy: 28 dětí.
 
Typ třídy: věkově homogenní, určená zpravidla pro děti od 3 do 5 let
 
Provozní doba třídy: 7:00 - 15:00 hod. (mimo tuto dobu jsou děti na spodní 1. třidě)
 
Ranní příchody dětí: 6:00 - 7:00 hod. (děti se scházejí na spodní 1. třídě)
  7:00 - 8:00 hod.
 
Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:30 hod. 
  14:30 - 15:00 hod.
  15:00 - 16:00 hod. (děti se vyzvedávají na spodní 1. třídě)
 
Umístění: Třída se nachází v prvním poschodí budovy. Hlavní vstupní dveře jsou označené "II.".
 

 

 

3. třída
 
O Vaše děti pečují paní učitelky: Mgr. Kateřina Červenková 
  Vladimíra Blümová 
  Kateřina Motáková
                            školní asistentka:  
 
Celková kapacita třídy: 28 dětí.
 
Typ třídy: věkově homogenní, určená zpravidla pro děti od 5 do 7 let
 
Provozní doba třídy: 7:00 - 15:00 hod. (mimo tuto dobu jsou děti na spodní 1. třidě)
 
Ranní příchody dětí: 6:00 - 7:00 hod. (děti se scházejí na spodní 1. třídě)
  7:00 - 8:00 hod.
 
Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:30 hod. 
  14:30 - 15:00 hod.
  15:00 - 16:00 hod. (děti se vyzvedávají na spodní 1. třídě)
 
Umístění: Třída se nachází v prvním poschodí budovy. Hlavní vstupní dveře jsou označené "III.".