hearder.png
stin.jpg

 

 

3.10.            3. lekce SPORTOVKY ( děti si vyzvedněte na 1. třídě v 15:50 hod.)

4.10.            1. lekce JUDO ( děti si vyzvedněte na 1. třídě od 15:40 hod.)

5.10.            1. lekce BRUSLENÍ pro přihlášené děti. Zač v 9:00 hod. Bližší informace jsou vyvěšeny    

                     s podrobnostmi na informačních tabulích  

7.10.             návštěva kulturního střediska DOMEK ( pouze děti z 2. a 3. třídy),

                    děti z 2. třídy prosím přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 hod., aby se

                    stihly nasvačit před odchodem do Domku (přichystejte dětem do batůžku pláštěnku) 

                    předškolní děti z 3. třídy do Domku odcházejí až na 10:00 hod.

10.10.          4. lekce SPORTOVKY

11.10.          2. lekce JUDO

11.10.          návštěva KNIHOVNY Petřvald (pouze děti z 2. a 3. třídy,)

                    Děti z 3. třídy prosím přiveďte do MŠ nejpozději do 7:45 hod., aby se stihly nasvačit před

                    odchodem do knihovny (přichystejte dětem do batůžku pláštěnku).

                    Děti z 2. třídy do knihovny odcházejí až na 10:00 hod.

12.10.           2. lekce BRUSLENÍ

17.10.           5. lekce SPORTOVKY

18.10.           3.lekce JUDO

19.9.             3. lekce BRUSLENÍ

21.10.           pohádka v MŠ  v 9:00 hod. -  KOHOUTEK A SLEPIČKA, hrazeno z fondu rodičů

24.10.           6. lekce SPORTOVKY

25.10.           4. lekce JUDO

26.10.             lekce Bruslení zrušena z důvodu podzimních prázdnin, 

                        náhradní lekce proběhne 14.12.2022

26. - 27.10.   podzimní prázdninyprovoz bude zajištěn na pracovišti 2. května 1654 

                    pro přihlášené děti. Děti budou rozděleny na 1. a 2. třídě.  Sledujte rozpis 

                    na jednotlivých vstupních dveřích.

28.10.           Státní svátek - MŠ uzavřena

31.10.           7. lekce SPORTOVKY

 

PONDĚLÍ 19. 09. 2022 -   od 15:00  ZAČÍNAJÍ SPORTOVKY pro přihlášené děti

– po skončení si děti vyzvedávejte v 15:50 – 15:55 na I. třídě.

 
ČTVRTEK 8.9.2022TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ VŠECH DĚTÍ Z MŠ 2. KVĚTNA 1654, NA 2.TŘÍDĚ V 15:30 HOD.
 
SPORTOVKY – ZAHÁJENÍ ZAČÁTKEM ZÁŘÍ – PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN PO JEDNÁNÍ S MSK ORLOVÁ (ZÁKONNI ZÁSTUPCI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKY NA TŘÍDÁCH)
 
ÚTERÝ 20.9. 2022 DIVADLO v MŠ V 10:30 HOD., „VÝPRAVA ZA LEDNÍM MEDVĚDEM.“ HRAZENO Z FONDU RODIČŮ
 
PÁTEK 30.9.2022 SFÉRICKÉ KINO V MŠ V 9:00 HOD
„TAJEMSTVÍ STROMŮ“ – STARŠÍ DĚTI
„NAŠI KAMARÁDI A ZVÍŘÁTKA“ – MLADŠÍ DĚTI
 
BRUSLENÍ – ZAHÁJENÍ – V PRVNÍM TÝDNU V ŘÍJNU. TERMÍN BUDE UPŘESNĚN