hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Vážení rodiče, doplňujeme ještě informace k oznámení o rozhodnutí přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

  1. Rozhodnutí o přijetí dítěte, jehož zákonný zástupce řádně odevzdal přihlášku k předškolnímu vzdělávání v naši mateřské škole je konečné.
  2. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, jehož zákonný zástupce řádně odevzdal přihlášku k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, může být ještě přehodnoceno na přijetí. Táto změna rozhodnutí je možná za předpokladu uvolnění dalších míst v naší mateřské škole.
  1. Ještě se nám nepodařilo navázat kontakt s 11 zákonnými zástupci děti s povinnou předškolní docházkou, které musíme přijmout k povinnému předškolnímu vzděláváni. Prozatím tak nemáme žádné informace o tom, zda tyto děti skutečně k povinnému předškolnímu vzdělávaní do naší mateřské školy nastoupí a nebo se budou vzdělávat jinde. Je proto pravdě podobné, že se uvolní ještě další místa.
  2. Zřizovatel Město Petřvald nyní vyvíjí aktivity ke zřízeni nultého ročníku na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace. Tuto třídu nultého ročníku by měly navštěvovat děti s odkladem nástupu do 1. třídy ZŠ. Pokud se tato snaha zřizovatele vydaří, uvolní se tak v naší mateřské škole další místa pro nové děti.

O dalších změnách Vás budeme, průběžně informovat.