hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do  mateřské školy takto:

 pracoviště 2. května 1654      
1. Denis T. přijat/a   15. MSPe 85/2017 přijat/a
2. Jan K. přijat/a   16. MSPe 86/2017 přijat/a
3. Luciáno H. přijat/a   17. MSPe 91/2017 přijat/a
4. Marek R. přijat/a   18. MSPe 92/2017 přijat/a
5. Maxmilían D. přijat/a   19. MSPe 94/2017 přijat/a
6. Nikola M. přijat/a   20. MSPe 103/2017 přijat/a
7. Petra J. přijat/a   21. MSPe 104/2017 přijat/a
8. Tadeáš F. přijat/a   22. MSPe 106/2017 přijat/a
9. Tomáš H. přijat/a   23. MSPe 109/2017 přijat/a
10. Vojtěch F. přijat/a   24. MSPe 118/2017 přijat/a
11. MSPe 63/2017 přijat/a   25. MSPe 121/2017 přijat/a
12. MSPe 64/2017 přijat/a   26. MSPe 123/2017 přijat/a
13. MSPe 78/2017 přijat/a   27. MSPe 128/2017 přijat/a
14. MSPe 82/2017 přijat/a          
                 
 pracoviště K Muzeu 257      
1. MSPe 61/2017 přijat/a   8. MSPe 89/2017 přijat/a
2. MSPe 66/2017 přijat/a   9. MSPe 115/2017 přijat/a
3. MSPe 67/2017 přijat/a   10. MSPe 116/2017 přijat/a
4. MSPe 68/2017 přijat/a   11. MSPe 122/2017 přijat/a
5. MSPe 74/2017 přijat/a   12. MSPe 127/2017 přijat/a
6. MSPe 81/2017 přijat/a   13. MSPe 135/2017 přijat/a
7. MSPe 84/2017 přijat/a          
                 
 pracoviště Závodní 822      
1. MSPe 60/2017 přijat/a   7. MSPe 110/2017 přijat/a
2. MSPe 62/2017 přijat/a   8. MSPe 111/2017 přijat/a
3. MSPe 70/2017 přijat/a   9. MSPe 113/2017 přijat/a
4. MSPe 88/2017 přijat/a   10. MSPe 120/2017 přijat/a
5. MSPe 100/2017 přijat/a   11. MSPe 139/2017 přijat/a
6. MSPe 108/2017 přijat/a          
                 
 pracoviště Šenovská 356      
1. Nicolas M. přijat/a   4. MSPe 87/2017 přijat/a
2. MSPe 59/2017 přijat/a   5. MSPe 97/2017 přijat/a
3. MSPe 83/2017 přijat/a   6. MSPe 125/2017 přijat/a
                 
                 
 nepřijaté děti       
1. MSPe 65/2017 nepřijat/a   14. MSPe 96/2017 nepřijat/a
2. MSPe 69/2017 nepřijat/a   15. MSPe 98/2017 nepřijat/a
3. MSPe 71/2017 nepřijat/a   16. MSPe 99/2017 nepřijat/a
4. MSPe 72/2017 nepřijat/a   17. MSPe 101/2017 nepřijat/a
5. MSPe 73/2017 nepřijat/a   18. MSPe 102/2017 nepřijat/a
6. MSPe 75/2017 nepřijat/a   19. MSPe 105/2017 nepřijat/a
7. MSPe 76/2017 nepřijat/a   20. MSPe 107/2017 nepřijat/a
8. MSPe 77/2017 nepřijat/a   21. MSPe 112/2017 nepřijat/a
9. MSPe 79/2017 nepřijat/a   22. MSPe 114/2017 nepřijat/a
10. MSPe 80/2017 nepřijat/a   23. MSPe 117/2017 nepřijat/a
11. MSPe 90/2017 nepřijat/a   24. MSPe 119/2017 nepřijat/a
12. MSPe 93/2017 nepřijat/a   25. MSPe 124/2017 nepřijat/a
13. MSPe 95/2017 nepřijat/a   26. MSPe 126/2017 nepřijat/a

 

 

V Petřvaldě dne 19. 5. 2017                         Bc. Andrea Doffková
                                                            ředitelka mateřské školy