hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Z důvodu nahlášení malého počtu dětí v době velikonočních prázdnin, tj. ve čtvrtek 14. 4. 2022, bude v provozu pouze pracoviště 2. května 1654 (Březiny)

Přihlášené děti budou rozděleny  takto :

 

1.třída -  všechny děti z 1. třídy MŠ 2. května + všechny děti z MŠ Šenovská + všechny děti z MŠ Závodní  + všechny děti z MŠ Muzeum

    (provoz na této třídě bude od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

 2. třída - všechny děti z 2. třídy MŠ 2. května + všechny děti z 3. třídy MŠ 2. května

      (provoz na této třídě bude od 7:00 hod. do 15:00 hod.) 

Na 1. třídě se budou děti scházet od 6:00 hod. do 7:00 hod. i rozcházet od 15:00 hod. do 16:00 hod.

 

 

 

 

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ/ZŠ v týdnu 14.-18.3.2022 a harmonogram týdne.

Autobus – 34 dětí + 4 pedagogický doprovod – Autodoprava J.Ševčík

Dítě do MŠ přiveďte raději alespoň 45 min. před odjezdem autobusu, aby se stihlo v klidu nasvačit a obléct !!!

7:30       odjezd od 2. května 1654, Petřvald (okr. Karviná)

7:35       odjezd od K Muzeu 257, Petřvald (okr. Karviná)

7:40       odjezd od Závodní 822, Petřvald (okr. Karviná)

7:45       odjezd od Šenovská 356, Petřvald (okr. Karviná)

8:50       příjezd Bílá

11:50     odjezd z Bílé

12:50 – 13:05      příjezd k MŠ Petřvald (okr. Karviná)

 

9:15 – 10:15        výuka

10:15 – 10:30      přestávka na svačinku

10:30 – 11:30      výuka

11:50                  odjezd

Slavnostní ceremoniál (PÁTEK) – 11:15

Nezapomeňte dětem namazat a seřídit lyže, podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. brýle.

Vážení zákonní zástupci dítěte, pro které je ve školním roce 2022/23 předškolní vzdělávání povinné (dítě dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2022) dle § 34a, Školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Vyzýváme vás, abyste se dostavili k ,,ZÁPISU"

do Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace

(hl. budova MŠ na ulici 2. května 1654, 735 41 Petřvald),

a to ve dnech 3. - 4. 5. 2022 v době od 8:00 - 16:00 hod.

 

Předem si v MŠ vyzvedněte/vytiskněte z webových stránek MŠ tyto tiskopisy:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
 • EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (nechat potvrdit lékařem)
 • Tiskopis BERU NA VĚDOMÍ (po předčtení směrnic: Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

 

V případě že:

 • chcete přihlásit Vaše dítě do jiné mateřské školy, než-li je Vaše spádová mateřská škola (MŠ Petřvald),
 • Vaše dítě již navštěvuje mateřskou školu v jiné obci (Orlová, Havířov, Ostrava, Bohumín, atd……),

 

prosíme, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, a to osobně na výše uvedené adrese mateřské školy, nebo telefonicky na tel. číslech: 596 542 981 - ředitelka, 596 542 982 - p. účetní, 596 542 983 - sekretariát, 596 542 984 - zástupkyně ředitelky a nahlaste přesnou adresu mateřské školy, do které již Vaše dítě dochází, případně docházet bude + telefonní kontakt na Vás.

 

                                                                                                                                                                                           Mgr. Andrea Doffková

                                                                     ředitelka mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2022/2023.

 

Zápis se koná 3. a 4. května 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu zákonný zástupce dítěte předloží tyto dokumenty:

 • Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
 • Tiskopis BERU NA VĚDOMÍ (po předčtení směrnic: Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

+

 • RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • Platný PRŮKAZ TOTOŽNOSTI zákonného zástupce
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE a tiskopis BERU NA VĚDOMÍ si zákonný zástupce dítěte může vyzvednout ve dnech 6. - 7. 4. 2022

na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654,

a to v době od 8:00 do 16:00 hod.

 

Veškeré potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ

Upřesňující informace:

 • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

                                                                                                                                                                                         Mgr. Andrea Doffková

                                                                    ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

Oznamujeme, že PROVOZ na všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin PŘERUŠEN

od 25. července do 7. srpna 2022

Bližší informace o provozu jednotlivých pracovišť budou upřesněny po zjištění zájmu zákonných zástupců  o docházku jejich dětí v době letních prázdnin.

 

 

Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v den pololetních prázdnin ( v pátek 4.2.2022) a v době jarních prázdnin (pondělí až pátek 7. 3. – 11. 3. 2022) bude provoz mateřské školy zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

V provozu budou všechny 3 třídy.

Rozdělení přihlášených dětí do tříd:

1.třída - 1. třída MŠ 2. května +  MŠ Závodní

2.třída - 2. třída MŠ 2. května +  MŠ K Muzeu

3.třída - 3. třída MŠ 2. května +  MŠ Šenovská

 

 

 

 

 

Oznamujeme uzavření provozu mateřské školy od čtvrtka 23.12. 2021 do pátku 31. 12. 2021.

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 3.1. 2022.

 

 

 

Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (středa 27.10. a pátek 29. 10. 2021) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

STŘEDA 27.10.2021

Všechny přihlášené děti ze všech pracovišť budou sloučeny na 1. třídě

(provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

       

ČTVRTEK 28.10. 2021 – statní svátek – provoz MŠ uzavřen

 

PÁTEK 29.10.2021

Všechny přihlášené děti ze všech pracovišť budou sloučeny na 1. třídě

(provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, děti podléhající povinné předškolní docházce, tj. jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ (všichni předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

Každý zákonný zástupce (bez ohledu na to, zda dítě je nebo není předškolák) obdržel na třídě složenku na úhradu školného ve výši 240,- Kč měsíčně.

V případě, že je Vaše dítě předškolák nebo má odloženou školní docházku, školné neplaťte!  V tom případě si rovněž nezapomeňte od září 2021 zrušit trvalé příkazy na platby školného ve výši 240,- Kč ve Vaší bance.

Údaje ze složenky – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol využijte pro platby měsíčních záloh na stravné ve výši 851,- Kč (989,- Kč děti s odloženou školní docházkou). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést jméno a příjmení dítěte!!

 

Kolektiv MŠ

 

 

Zveme všechny zákonné zástupce dětí na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se budou konat

ve čtvrtek 9. 9. 2021 15:30 hod. na příslušném pracovišti MŠ, které dítě navštěvuje.

(Bližší informace o třídních schůzkách budou poskytnuty přímo na třídách.)