hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

LYŽAŘSKÝ KURZ BÍLÁ

Upřesňující informace k odjezdu od MŠ/ZŠ v týdnu 9.-13.3.2020 a harmonogram týdne.

Autobus – 50 dětí + pedagogický doprovod – Autodoprava J.Ševčík

 7:30   odjezd od 2. května 1654, Petřvald (okr. Karviná)

7:35   odjezd od K Muzeu 257, Petřvald (okr. Karviná)

7:40   odjezd od Závodní 822, Petřvald (okr. Karviná)

7:45   odjezd od Šenovská 356, Petřvald (okr. Karviná)

8:30   odjezd od ZŠ Ostravice

8:50   příjezd Bílá

11:50 odjezd z Bílé

12:10 příjezd k ZŠ Ostravice

12:50 – 13:05         příjezd k MŠ Petřvald (okr. Karviná)

 

9:15 – 10:15            výuka

10:15 – 10:30           přestávka na svačinku

10:30 – 11:30           výuka

11:50                       odjezd

 

Ukázková hodina MŠ (ČTVRTEK) - 10:30

Slavnostní ceremoniál (ČTVRTEK) – 11:15

 

Nezapomeňte dětem namazat a seřídit lyže, podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. brýle.

NOVĚ – přivezte prosím školní hrníčky pro děti na čaj. V rámci ECO programu nechceme používat jednorázové plastové kelímky

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 20. července do 31. července 2020. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

  1. května 1654 provoz od 1. - 17. července a od 24. - 31. srpna 2020

přerušení provozu od 20. července do 21. srpna 2020

K Muzeu 257 provoz od 3. srpna do 31. srpna 2020

přerušení provozu od 1. července do 31. července 2020

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2020.

V přípravném týdnu (24. - 31. 8. 2020) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí (cca duben 2020). 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 19. června 2020.

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,

 příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis se koná 4. a 5. května 2020 od 8:00 do 16:00 hod.

na hlavním pracovišti 2. května 1654.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
  • Rodný list dítěte.
  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne 21. – 22. 4. 2020 na vybraném pracovišti mateřské školy v provozní době:

MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654 - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257    - od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822     - od 6:30 do 16:30 hod.

MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356   - od 6:00 do 16:00 hod.

 

Upřesňující informace:

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Na zákadě zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 31. 1. 2020, pondělí – pátek 17. 2. – 21. 2. 2020) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

Uzavření provozu mateřské školy v době od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 včetně.

Omezení provozu mateřské školy, a to na jednu třídu bude zajišťovat pracoviště 2. května 1654 ve dnech 2. - 3. 1. 2020 (pouze pro přihlášené děti).

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 6. 1. 2020.

 

Veškeré kroužky se v době státních svátků, prázdnin (kdy je omezen provoz na všech pracovištích) ruší a budou řádně nahrazeny v předem oznámených termínech.

Vážení rodiče, naše elektronická objednávka lyžařského kurzu "Lyžujeme se sluníčkem" byla zpracována a už nyní můžete začít přihlašovat své děti na lyžařský kurz www.prihlaskanakurz.cz .Po přihlášení obdržíte informace ohledně platby.

Termín kurzu: 9. - 13. 3. 2020 / dopoledne

Cena kurzu: 2 190,- / žák / kurz

Půjčovné: 450,- / žák / kurz

 

 

Z důvodu malého zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (v úterý 29. a ve středu 30. října) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

ÚTERÝ 10. 9. 2019 V 15.30 HOD. PROBĚHNOU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ. ÚČAST JE NUTNÁ.

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku 2019/20. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i zábavy. Pevně věříme a doufáme, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a že se nám společně podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přejeme dětem úspěšný a pokud možno nenásilný vstup a Vám rodičům spoustu trpělivosti po celou dobu jejich docházky do MŠ.    

Přeje celý kolektiv MŠ