hearder.png
stin.jpg

Naše třídy


Provozujeme dvě třídy s celkovou kapacitou 36 dětí.

O Vaše děti se postaráme v provozní době našeho pracoviště od 6:30 do 16:00 hod.

Dle provozní doby jednotlivých tříd se děti spojují a přesunují, bližší informace naleznete níže.

 

1. třída - chobotničky
 
O Vaše děti pečují paní učitelky: Markéta Wanecká
  Bc. Markéta Čájová
 
Typ třídy: věkově heterogenní (děti od 3 do 7 let)
 
Provozní doba třídy: 6:30 - 16:00 hod.
 
Ranní příchody dětí: 6:30 - 8:00 hod.
 
Vyzvedávání děti: 11:45 - 12:00 hod.
  14:30 - 16:00 hod.
 
Umístění: První třída v pravo na chodbě mateřské školy.
 

 

 

2. třída - delfínci
 
O Vaše děti pečují paní učitelky: Bc. Žaneta Vychodilová
  Bc. Markéta Čájová
                    asistentka pedagoga: Mgr. Ivana Fenzlová
 
Celková kapacita třídy: 18 dětí.
 
Typ třídy: věkově heterogenní (děti od 3 do 7 let)
 
Provozní doba třídy: 7:30 - 14:45 hod. (mimo tuto dobu jsou děti na 1. třidě chobotniček)
 
Ranní příchody dětí: 6:30 - 7:30 hod. (děti se scházejí na 1. třídě chobotniček)
  7:30 - 8:00 hod.
 
Vyvedávání děti:
11:45 - 12:00 hod.
14:30 - 14:45 hod.
14:45 - 16:00 hod. (děti se vyzvedávají na 1.třídě chobotniček)
 
 
 
Umístění:  Třída na konci chodby mateřské školy.
 

 

Společné prostory