hearder.png
stin.jpg

Na základě rozhodnutí vlády oznamujeme, že se ruší veškeré akce, které byly plánované na měsíc říjen.

  • Každé pondělí v 7:30 hod– PLAVÁNÍ- pro přihlášené děti.

  • Úterý 6. 10. 2020 – Výlet do Zoo Ostrava. S sebou batůžek s pláštěnkou, pití a malou svačinku (např. Brumík). Odjezd 9:10 hod. Příjezd okolo 13:15 hod. (Z důvodu pozdějšího příjezdu, nelze děti tento den vyzvednout ve standartním čase po obědě).

  • Čtvrtek 15. 10. 2020 - Výlet do Planetária Ostrava. Odjezd 8:45 hod. Příjezd okolo 13:00 hod. (Z důvodu pozdějšího příjezdu, nelze děti tento den vyzvednout ve standartním čase po obědě).

  • Středa 21. 10. 2020 - Výlet na Jarošův statek, Studénkapouze pro PŘEDŠKOLÁKY. S sebou vhodné oblečení, batůžek s pláštěnkou, pití a malou svačinku. Odjezd bude již 7:30 hod, prosíme o včasný příchod do MŠ! Příjezd okolo 11:15 hod.

Prosíme rodiče, aby na všechny akce měli Vaše děti sebou ROUŠKY.

Uskutečnění výše plánovaných akcí závisí na dalším vývoji epidemiologické situace v kraji. V případě, že bychom museli některé akce v měsíci říjnu zrušit, budeme Vás informovat.

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ

  • Každé pondělí v 7:30 hodPLAVÁNÍ - pro přihlášené děti.
  • Pondělí 21. 9. 2020 – CANISTERAPIE – na zahradě MŠ s pejskem Tessie – upevňování důležitých vztahů ke zvířatům a přírodě.

  • Čtvrtek 24. 9. 2020 – KLAUNI Z BALÓNKOVA – zábavný dopolední program pro děti na zahradě MŠ, PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ.

  • Pátek 25. 9. 2020 – Dopolední TVOŘIVÉ DÍLNY ve Středisku volného času DOMEK – pouze pro předškoláky – nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí – pláštěnky.

  • Úterý 29. 9. 2020 – DIVADLO LOUTEK OSTRAVA – Pohádka „Hrnečku, vař“ - ZRUŠENO.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s termíny třídních schůzek pro jednotlivé třídy.

V úterý 8. 9. 2020 proběhne třídní schůzka v 15:30 hod pro zákonné zástupce z třídy Chobotniček.

Ve středu 9. 9. 2020 proběhne třídní schůzka v 15:30 hod pro zákonné zástupce z třídy Delfínků.

Prosíme všechny zúčastněné o použití roušek.

Vážení rodiče,

dovolte abychom Vás seznámili s organizací začátku nového školního roku 2020/2021 vzhledem k situaci s pandemií Covid 19: 

- Vstup do budovy a dále do šatny je umožněn pouze v rouškách a zdržování se v budově je možné pouze po dobu nezbytně nutnou.

- Příchod do MŠ zůstvává i nadále pouze do 7:30 hod s platností pro všechny!

- Po příchodu do MŠ bude dětem i nadále měřena teplota.

- Dezinfekci na ruce využijte až při vstupu do MŠ (vpravo u botníků).

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Do MŠ potřebujete:

- papuče s pevnou patou,

- pyžamo,

- náhradní oblečení včetně spodního prádla,

- boty na školní zahradu.

Prosíme vše dobře označte a podepište!

Jmenný seznam dětí najdete po příchodu do MŠ na dveřích šatny.

Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ Závodní 822.

Vážení rodiče,

Letní prázdninový provoz od 1.7.2020 pro přihlášené děti  bude probíhat na MŠ 2. Května 1654 po celou dobu provozu . 

Pro děti z odloučeného pracoviště  Závodní  bude určena 1 třída. 

Pracoviště U Muzea bude  v provozu v posledním týdnu letních prázdnin a pouze pro děti z MŠ U Muzea

Příchod: 6:00-8:00

Odchod: 14:30-16:00 

Své věci mějte prosím podepsané!!!! 

 

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů a v zájmu bezpečnosti zdraví Vašeho dítěte se mění čas příchodu do MŠ, a to s platností od úterý 26. 5. 2020. Příchod do MŠ bude možný pouze v době od 6:30 do 7:30. Poté již dítě ten den nebude do MŠ přijato, a to bez výjimek.

 

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ

 

Vážení rodiče,

vzhledem k zahájení výuky  na prvním stupni základní školy od pondělí 25. 5. 2020, dodržujte následující změny v organizaci:

 

-         Ranní příchod do MŠ bude možný pouze od 6:30 do 7:30 a poté v době od 8:00 do 8:10. Čas 7:30 – 8:00 je vyhrazen pro základní školu. V této době Vám, ani Vašim dětem nebude umožněno vstoupit do budovy a také budete muset opustit přilehlé venkovní prostory školy.

 

-         V budově jste stále povinni nosit roušky Vy i Vaše děti. Roušky mohou děti sundat až v prostorách mateřské školy, nikoli na chodbě základní školy.

 

-         Vzhledem ke změně v časové organizaci obědů Vás žádáme, abyste si vyzvedli děti po obědě nově v čase 11:30 – 11:45. Při vyzvedávání dítěte již nebudete vpuštěni do budovy, ale dítě Vám bude přivedeno pedagogy až ke vstupním dveřím budovy.

 

-         Odpolední vyzvedávání bude probíhat klasicky v čase 14:30 – 16:30. Při vyzvedávání dítěte již nebudete vpuštěni do budovy, ale dítě Vám bude přivedeno pedagogy až ke vstupním dveřím budovy.  V případě hezkého počasí budeme na zahradě MŠ. Prosíme nevstupujte do areálu zahrady, dítě bude předáno u boční branky.

 

- Předpokládáme, že umístíte své dítě do MŠ pouze ve velmi nutných případech a po nezbytnou dobu, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti.

 

 

Dodržujte určené časy pro příchod do MŠ a to nově od 18.5.2020:

Ráno 6:30 – 7:30 poté se vchod pro MŠ uzavírá a je otevřen pouze pro ZŠ. Pro případný pozdější příchod využijte čas od 8:00 do 8:10.

 

Při příchodu do MŠ odevzdejte pedagogům vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení na webových stránkách MŠ nebo viz níže odkaz.

 

http://www.mspetrvald.cz/dokumenty/cestne_prohlaseni_z.pdf

 

Z hygienických důvodů nedávejte dětem do MŠ žádné osobní hračky.

 

Dětem dejte batůžek, vhodné oblečení a obuv na zahradu MŠ. Do batůžku nedávejte žádné sladkosti, pitíčka apod...

 

 

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ,

INFORMUJEME VÁS, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU VÁM BUDOU ZASÍLÁNY ,,ÚKOLY“ PRO VAŠE DĚTI. KDO NEMÁ TUTO SLUŽBU U NÁS ZŘÍZENOU A MÁ O ÚKOLY ZÁJEM, PROSÍME, ABY SI Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK MŠ STÁHL POTŘEBNÝ TISKOPIS (PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽBY – MOBILNÍ ROZHLAS).

NÁSLEDNĚ ČITELNĚ VYPLŇTE JMÉNO DÍTĚTE, SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLO, E-MAILOVOU ADRESU A VHOĎTE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY NA BRANCE PRACOVIŠTĚ MŠ 2. KVĚTNA.

JE MOŽNÉ, ŽE VÁM ZASLANÉ ÚKOLY BUDOU AUTOMATICKY PŘICHÁZET DO SPAM ČI NEWSLETTERS, PROTO BUDE POTŘEBA, ABYSTE SI NASTAVILI VE SVÉ PŘÍCHOZÍ POŠTĚ ZPRÁVY Z MOBILNÍHO ROZHLASU, JAKO POŠTU VYŽÁDANOU!  

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ,

TISKOPISY K ZÁPISU (ŽÁDOST O PŘIJETÍ + EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE), KTERÉ SI MÁTE VYZVEDÁVAT NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH V DANÉ DNY 21. – 22. 4. 2020, SI PŘIJĎTE PROSÍM VYZVEDNOUT

POUZE NA PRACOVIŠTĚ 2. KVĚTNA 1654,

A TO nově v časech od 7:00 – 16:00 hod. 

SAMOTNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT 4. 5. - 5. 5. 2020, 8:00 – 16:00 HOD.,ROVNĚŽ NA PRACOVIŠTI 2. KVĚTNA.

 DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDEME VYSTAVOVAT POTVRZENÍ (,,OŠETŘOVNÉ“) PRO ZAMĚSTNAVATELE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, A TO V TĚCHTO DNECH A HODINÁCH NA MŠ 2 kVĚTNA

18 – 20. 3. 2020 V DOBĚ OD 6:00 – 12:00 HOD.

23. 3. 2020 – AŽ DO KONCE ODVOLÁNÍ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ

OD 7:00 – 9:00 HOD., PŘÍPADNĚ V TĚCHTO URČENÝCH ČASECH VOLEJTE.

PŘINESTE S SEBOU RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.

Na základě rozhodnutí vlády oznamujeme, že se ruší veškeré akce, které byly plánované na měsíc březen a duben. Toto opatření bude trvat po celou dobu vyhlášení stavu nouze.

V PÁTEK 20. 03. 2020 - PONOŽKOVÝ DEN - Světový den Downova syndromu (21/3).

VE STŘEDU 25. 03. 2020 - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - ve Středisku volného času DOMEK - dejte dětem vhodné oblečení.

LYŽOVÁNÍ - změna času odjezdu na kurz - 7:40 hod, příchod do MŠ v kombinézách do 7:25 hod.

UKÁZKOVÁ HODINA PRO RODIČE – VE ČTVRTEK 12. 03. 2020 V 10:30 (vlastní doprava).

 

PONDĚLÍ (2.3. a 9.3.) SOLNÁ JESKYNĚ v dopoledních hodinách v Dětmarovicích.

PONDĚLÍ (16.3., 23.3., 30.3.) PLAVÁNÍ (do batůžku ručník, plavky, plaveckou čepici).

Prosíme rodiče dávejte dětem ponožky a kalhoty pro snadnější oblékání po plavání, v autobuse je dostatečně teplo.

ADAPTAČNÍ PROGRAM předškoláků v 1. třídě ZŠ  - termíny: 4.3., 17. 3., 24. 3. 2020.

KROUŽKY:  SPORTOVKY, ŠACHY - každé pondělí od 15 hod

                   AJ V POHYBU - každé úterý od 15 hod

                   TVOŘIVÉ RUČIČKY -  každý čtvrtek od 15 hod.

TÝDEN 9. 3. – 13. 3. 2020 KURZ LYŽOVÁNÍ pro přihlášené děti. Příchod do MŠ do 7:10 hod již v kombinézách.

VE ČTVRTEK 19. 3. 2020 - VÝCHOVNÝ KONCERT V ZUŠ – zúčastní se předškolní děti.

V ÚTERÝ 31. 3. 2020 - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – zúčastní se předškolní děti. Prosíme dejte dětem vhodné oblečení.

VE STŘEDU 1.4. 2020 - Srdečně Vás zveme na Velikonoční tvoření od 15.00 hod.

Byly přidány nové fotografie - Karneval 2020.

Vážení rodiče,

dne 16. 3. 2020 začíná kurz plavání. Prosíme dejte dětem vždy do batůžku ručník, plavky a koupací čepici.

Děkujeme

Byly přidány nové fotografie - Vesmír kolem nás, Planetárium.

Vážení rodiče,

dne 13. 2. 2020 navštívíme planetárium Ostrava. Odjezd autobusu je v 7:20 hod. Prosíme o dodržení včasného příchodu do školky a to do 6:45 hod!!! V případě, že nepřijdete včas, bohužel nebude v MŠ nikdo, komu byste předali Vaše dítě.

                                                                                                                                        Děkujeme.

KAŽDÉ PONDĚLÍ v dopoledních hodinách návštěva SOLNÉ JESKYNĚ v Dětmarovicích.

KROUŽKY: SPORTOVKY, ŠACHY - každé pondělí od 15 hod

                               AJ V POHYBU - každé úterý od 15 hod

                               TVOŘIVÉ RUČIČKY -  každý čtvrtek od 15 hod

VE ČTVRTEK 13. 2. 2020 - PLANETÁRIUM OSTRAVA – Děti zhlédnou příběh Se zvířátky o vesmíru (hrazeno z fondu rodičů).

17. 2. – 21. 2. 2020 - JARNÍ PRÁZDNINY – provoz MŠ Závodní uzavřen. Náhradní provoz pro přihlášené děti na MŠ 2.května 1654.

 

V ÚTERÝ 25. 2. 2020 - KARNEVAL V MŠ (děti mohou přijít do školky v kostýmu, karnevalové masce).

 

VE ČTVRTEK 27. 2. 2020 – MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – lekce technického zaměření pro předškolní děti: Stavitel mostů (hrazeno z fondu rodičů).

DNE 22. 1. 2020 (STŘEDA) PROBĚHNE NÁHRADNÍ HODINA ANGLIČTINY.

Vážení rodiče,

na příští lekci tvořivých ručiček (čt – 16. 1.) prosíme dejte dětem dvě ponožky (nejlépe zimní, chlupaté), které již nebudou nosit.

 Děkujeme, tým Tvořivých ručiček

Byly přidány nové fotografie - Solná jeskyně. 

KAŽDÉ PONDĚLÍ v dopoledních hodinách návštěva SOLNÉ JESKYNĚ v Dětmarovicích.

KROUŽKY: SPORTOVKY, ŠACHY - každé pondělí od 15 hod

                               AJ V POHYBU - každé úterý od 15 hod

                               TVOŘIVÉ RUČIČKY -  každý čtvrtek od 15 hod

VE ČTVRTEK 9. 1. 2020 dopoledne DEN HRAČEK (děti si přinesou do školky hračku, která jim udělala radost pod vánočním stromečkem).

V PÁTEK 10. 1. 2020 v 15:40 hod. proběhnou na Gymnáziu v Orlové SPORTOVNÍ HRY (závodit budou děti, které navštěvovaly sportovní kroužek v MŠ). Bližší info. viz leták.

V ÚTERÝ 21.1. 2020 v dopoledních hodinách DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –Sněhulák Mrkvička (hrazeno z fondu rodičů).

Byly přidány nové fotografie - Vánoční nadílka - 19. 12. 2019.