hearder.png
stin.jpg
GDPR - Ochrana osobních údajů 
 
Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace (dále jen "mateřská škola"), se sídlem 2. května 1654, 735 41 Petřvald, IČO: 73184993 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.
 
 
Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.
  • Osobní údaje mateřská škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Pokud mateřská škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od mateřské školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným mateřskou školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané mateřskou školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných mateřskou školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů mateřskou školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) mateřské škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 
Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
   
 
Svá práva vůči mateřské škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

kon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Mateřská školu Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, provádí od 1.8.2019  město Orlová.

Kontakt: 

Ing. Daniela Kuczatá 
Městský úřad Orlová 
tel: 596 581 174
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.