hearder.png
stin.jpg

Dokumenty


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní

Výroční zpráva za rok 2016 o svobodném přístupu k informacím

 

 Zápis dítěte

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - (bude doplněná)

Evidenční list pro dítě v mateřské škole - (vzor vyplnění)