hearder.png
stin.jpg

6.11. fotografování dětí v 10,15h

9.11. Výprava za ledním medvědem - pohádka v MŠ,vstupné hrazeno z prostředků Spolku rodičů.

13.11. Literární chvilka nad knihou v knihovně

15.11. Tematické setkání s rodiči - Rozvoj dítěte s ohledem na budoucí úspěšnost ve škole. Srdečně zveme   rodiče, začátek v 15h

 

termíny solná jeskyně: 1., 8., 15., 22., 29.,

Kroužky:

taneční - 6., 13., 20., 27., (2 odpadlé lekce budou nahrazeny po domluvě s p. Knollovou)

angličtina - 1., 8., 15., 22., 29.,