hearder.png
stin.jpg

Děti budou na svých třídách vzhledem k počtu předškoláků: 1tř. 9 žáků a 2.tř.10 žáků (5 - 7 letí).

Děti vybraných profesí taktéž budou na své třídě - rodič předloží  potvrzení zaměstnavatele.