hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Informace pro rodiče předškoláků, kteří nastupují 12.4. 2021

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 se mateřská škola otevírá 12. 4. 2021. Pro povinně předškolní pětileté děti a i pro děti rodičů určených profesí (zde je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele).

Předškoláků je nyní 85, budou rozděleni do jednotlivých tříd max. po 15 dětech (bližší info. na jednotlivých pracovištích MŠ).

V případě MŠ 2. května bude rozpis dětí na jednotlivé třídy vyvěšen na vchodových dveřích každé třídy.

Rodič při příchodu s dítětem do MŠ zazvoní a vyčká na pokyny k testování dítěte.

 Zde se můžete podívat na instruktážní video testování.

 

Děti budou testovány 2x týdně a to v pondělí a čtvrtek.  Dítě, které nenastoupí do MŠ v pondělí, bude testováno v den jeho nástupu do MŠ. Antigenní testy jsou vytírací, z přední části nosu (šetrné, bezbolestné). DOPORUČUJEME rodičům, aby děti předem seznámili s povinností se testovat a na testování své děti řádně připravili (např.  zakoupit si test v lékárně a seznámit své dítě s použitím testu již doma).

Testy budou na pracovištích MŠ: 2. května, K Muzeu,  Šenovská probíhat v těchto časových intervalech 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45.

Na MŠ Závodní od 6:30 – 7:15 hod.

V netestové dny budou příchody dětí do MŠ nejpozději do 8:00 (v MŠ Závodní do 7:30).

 

Test provede dítěti rodič za přítomnosti pověřené osoby.  Pokud bude výsledek testu dítěte negativní, zákonný zástupce si své dítě odvede do příslušné třídy, kde se zdrží opravdu jen po nezbytně nutnou dobu pro předání dítěte p. učitelce. Třídy se v průběhu dne nesmí spojovat ani potkávat.

Ve dnech testování - v pondělí a čtvrtek je třeba počítat se zdržením a udělat si dostatek časového prostoru. Čekání na výsledek testů zabere min. 20 minut. Rodič s dítětem bude čekat na výsledky před školkou, nutno dodržovat 2metrový rozestup od jiných rodičů s dítětem.

Pokud přivedete zákonný zástupce dítě v jiný než státem stanovený testovací den (po, čt), je potřeba o této skutečnosti den předem telefonicky informovat příslušnou mateřskou školu.

Rodiče do mateřské školy budou vstupovat v RESPIRÁTORECH a provedou potřebnou dezinfekci rukou.

Děti při pobytu v mateřské škole nemusí mít respirátory ani roušky.

ZDE se prosím seznamte s letákem MŠMT.

Do mateřské školy přiveďte pouze dítě zdravé, bez příznaku onemocnění (rýma, kašel, aj.).

Návrat dětí do MŠ nebude jednoduchý, ale věříme, že společnými silami se nám podaří dodržovat nastavená pravidla.