hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

 

Vážení rodiče,

dle aktuálních informací MŠMT od pondělí 12.4.2021 nastupují do MŠ pouze PŘEDŠKOLÁCI (děti, které podléhají povinné předškolní docházce).

Předškoláci mohou být ve skupině v  max. počtu do 15 dětí. Z tohoto důvodu dojde dočasně k rozdělení předškoláků do 1. 2. a 3. třídy.  Rozpis předškoláků na jednotlivé třídy bude vyvěšen na vchodových dveřích každé třídy.

Předškoláci MŠ by měli být testováni antigenními testy 2xtýdně. Prozatím není dle MŠMT jasná informace, jak budou testy probíhat, zda budou testy prováděny v MŠ nebo  budou zákonní zástupci testovat děti doma. Testování by mělo být prováděno každé pondělí a čtvrtek.

Všechny třídy budou v provozu od 6:00 do 16:00h.

Tyto informace z MŠMT jsou předběžné a vše se může do 12.4.2021 ještě pozměnit. O všech změnách Vás budeme včas informovat. Prosíme o důsledné sledování aktuálních informací na webu mateřské školy.

Děkujeme.