hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda 

omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod.

do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 Omezen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

 

 Péči o děti pro zaměstnance kritické infrastruktury, bude zajišťovat:

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa           Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 psč. 73514

Ředitelka        Mgr. Marie Bardoňová

Telefon           596 521 428

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Školné

Upozorňujeme rodiče, že za měsíc březen 2021 jim bude inkasováno celé školné, a to z důvodu, že ještě přesně nevíme, jak dlouho bude mateřská škola vládou uzavřena. V případě, že by bylo zavřeno celý březen, bude školné 0,- Kč. V případě, že bude mateřská škola otevřena v měsíci březnu jeden týden, bude školné stanoveno poměrnou částí. Děkujeme za pochopení.

Informace ohledně distanční výuky sledujte na stránkách každého pracoviště mateřské školy.