hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

3.6.2020 Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do mateřské školy takto:

 

Přijaté děti              
                         
 - pracoviště 2. května 1654          
1. MSPe 17 /2020   přijat/a   14. MSPe 59 /2020   přijat/a
2. MSPe 23 /2020   přijat/a   15. MSPe 61 /2020   přijat/a
3. MSPe 26 /2020   přijat/a   16. MSPe 65 /2020   přijat/a
4. MSPe 30 /2020   přijat/a   17. MSPe 71 /2020   přijat/a
5. MSPe 33 /2020   přijat/a   18. MSPe 72 /2020   přijat/a
6. MSPe 35 /2020   přijat/a   19. MSPe 75 /2020   přijat/a
7. MSPe 42 /2020   přijat/a   20. MSPe 83 /2020   přijat/a
8. MSPe 44 /2020   přijat/a   21. MSPe 84 /2020   přijat/a
9. MSPe 46 /2020   přijat/a   22. MSPe 90 /2020   přijat/a
10. MSPe 48 /2020   přijat/a   23. MSPe 94 /2020   přijat/a
11. MSPe 51 /2020   přijat/a   24. MSPe 95 /2020   přijat/a
12. MSPe 53 /2020   přijat/a   25. MSPe 103 /2020   přijat/a
13. MSPe 54 /2020   přijat/a              
                         
                         
 - pracoviště K Muzeu 257          
1. MSPe 16 /2020   přijat/a   9. MSPe 77 /2020   přijat/a
2. MSPe 21 /2020   přijat/a   10. MSPe 80 /2020   přijat/a
3. MSPe 22 /2020   přijat/a   11. MSPe 81 /2020   přijat/a
4. MSPe 40 /2020   přijat/a   12. MSPe 87 /2020   přijat/a
5. MSPe 43 /2020   přijat/a   13. MSPe 91 /2020   přijat/a
6. MSPe 57 /2020   přijat/a   14. MSPe 92 /2020   přijat/a
7. MSPe 66 /2020   přijat/a   15. MSPe 93 /2020   přijat/a
8. MSPe 70 /2020   přijat/a   16. MSPe 102 /2020   přijat/a
                         
 - pracoviště Závodní 822          
1. MSPe 19 /2020   přijat/a   6. MSPe 68 /2020   přijat/a
2. MSPe 28 /2020   přijat/a   7. MSPe 82 /2020   přijat/a
3. MSPe 56 /2020   přijat/a   8. MSPe 97 /2020   přijat/a
4. MSPe 63 /2020   přijat/a   9. MSPe 98 /2020   přijat/a
5. MSPe 67 /2020   přijat/a              
                         
 - pracoviště Šenovská 356          
1. MSPe 24 /2020   přijat/a   3. MSPe 49 /2020   přijat/a
2. MSPe 34 /2020   přijat/a   4. MSPe 62 /2020   přijat/a
                         
                         
Nepřijaté děti          
                         
1. MSPe 27 /2020   nepřijat/a   19. MSPe 32 /2020   nepřijat/a
2. MSPe 38 /2020   nepřijat/a   20. MSPe 78 /2020   nepřijat/a
3. MSPe 20 /2020   nepřijat/a   21. MSPe 39 /2020   nepřijat/a
4. MSPe 31 /2020   nepřijat/a   22. MSPe 64 /2020   nepřijat/a
5. MSPe 47 /2020   nepřijat/a   23. MSPe 36 /2020   nepřijat/a
6. MSPe 58 /2020   nepřijat/a   24. MSPe 29 /2020   nepřijat/a
7. MSPe 25 /2020   nepřijat/a   25. MSPe 100 /2020   nepřijat/a
8. MSPe 18 /2020   nepřijat/a   26. MSPe 101 /2020   nepřijat/a
9. MSPe 76 /2020   nepřijat/a   27. MSPe 85 /2020   nepřijat/a
10. MSPe 79 /2020   nepřijat/a   28. MSPe 45 /2020   nepřijat/a
11. MSPe 74 /2020   nepřijat/a   29. MSPe 60 /2020   nepřijat/a
12. MSPe 69 /2020   nepřijat/a   30. MSPe 37 /2020   nepřijat/a
13. MSPe 88 /2020   nepřijat/a   31. MSPe 86 /2020   nepřijat/a
14. MSPe 41 /2020   nepřijat/a   32. MSPe 96 /2020   nepřijat/a
15. MSPe 73 /2020   nepřijat/a   33. MSPe 89 /2020   nepřijat/a
16. MSPe 52 /2020   nepřijat/a   34. MSPe 104 /2020   nepřijat/a
17. MSPe 55 /2020   nepřijat/a   35. MSPe 99 /2020   nepřijat/a
18. MSPe 50 /2020   nepřijat/a              

 

Č.j.: MSPe 194/2020    
V Petřvaldě dne 29. 5. 2020                            Bc. Andrea Doffková
    ředitelka mateřské školy