hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku 2018/19. Určitě jste si v období letního volna užili zasloužený odpočinek a načerpali sílu na nadcházející školní rok. V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz a mnoho dalších aktivit.

Pevně věříme a doufáme, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a že se nám společně podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přejeme všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody v osobním životě i ve ,,školce" a hlavně pevné zdraví.

Přeje celý kolektiv MŠ